November 29, 2020, 10:09 pm
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Scoli si gradinite
Scoli si gradinite

 

Şcoala cu clasele I-VIII Gheraesti

« Educaţia este moştenirea cea mai bogată a fiilor noştri. Destul de avuţi îi vom lăsa dacă îi lăsăm bine crescuţi. »

(D. Ţichindeal)

«Unii trăiesc fără nici un ideal, fără nici o ţintă trec prin lume ca nişte fire de paie pe râu. Nu merg ei, ci curentul îi duce. Dacă vei fi stăpân pe ziua de azi, vei depinde mai puţin de ziua de mâine. Vegheaţi asupra voastră, învinuiţi-vă singuri, judecaţi-vă apoi, cereţi iertare câteodată şi, dacă e nevoie, daţi-vă şi câte o pedeapsă. »

(L.A.Seneca)

  Potrivit « Aşezământului pentru reorganizarea învăţăturilor publice », adoptat în Moldova, în 1851, sub domnia lui Grigore Alexandru Ghica (1849-1853), urmau a fi fondate 63 de şcoli săteşti, câte una pentru fiecare ocol ţinutal. Pe lista viitoarelor şcoli, Eforia Şcolilor Publice din Moldova a inclus şi şcoala din Gherăeşti, sat aflat pe moşia din Gherăeşti a Episcopiei Romanului, cu populaţie mixtă (catolică şi ortodoxă).

  Pregătirile pentru deschiderea şcolii au fost demarate în 1853, dată la care Ministerul Instrucţiunii Publice a ordonat amenajarea viitoarelor localuri de şcoală şi a început pregătirea viitorilor învăţători. La aceeaşi dată, ministerul a făcut propunerea ca, în cazurile de luare în arendă (posesie) a moşiilor mănăstireşti, noii posesori de moşii (arendaşi) să fie obligaţi, prin contract, să construiască localuri de şcoală.

  In acest context, arendaşul Filip Manoliu a informat ministerul că localul de şcoală era pregătit şi solicita post de învăţător. La 12 iulie 1858, ministerul a numit la şcoala din Gherăeşti pe învăţătorul G. Simionescu, iar cursurile au fost inaugurate la 1 septembrie 1858.

  Din cauza deteriorării, în timp, a clădirilor şi a creşterii populaţiei şcolare, în anul şcolar 1900-1901, învăţătorul şi directorul şcolii, C.Gheorghiu, reuşise să obţină un al doilea local de şcoală, care era, de fapt, fostul conac al moşiei Gherăeşti.

  Al treilea local al şcolii a fost construit în 1914, după planul tip al Casei Şcoalelor, noul local având 4 săli de clasă moderne, o cancelarie şi un antret. Până în anul 1922, au funcţionat doar clasele I-IV, de fete sau de băieţi, abia din 1923 începând şi clase mai mari, ca nivel de studiu.

  In  anii 1960-1964 s-a construit un nou corp de şcoală, cu 15 săli de clasă, un laborator şi o bibliotecă cu 1503 volume, dat în folosinţă în 1966-1967, aşa cum reiese din « Cartea Şcolii ».

  Dotarea cu mobilier, echipamente şi mijloace specifice:

  1. sălile de clasă sunt dotate cu  mobilier şcolar, care corespunde normelor ergonomice;
  2. pentru sala de sport s-au achiziţionat în 2007 materiale sportive : saltele, mingi, bănci de gimnastică, spaliere, capră, lada de gimnastică, plasă pentru volei, trambuline ;
  3. sala pentru informatică este utilată cu o reţea de 11 calculatoare, cu imprimantă şi scanner, combină audio, orga muzicală ;
  4. cabinetul metodic al învăţătorilor este dotat cu planşe didactice, retroproiector, epidiascol, seturi de diapozitive şi diafilme, casete audio, C.D.-uri şi casete video;
  5. cabinetul de chimie-fizică este funcţional, fiind dotat cu aparatura şi materialele necesare ;
  6. C.D.I.-ul este dotat cu mijloace audio-video moderne

  Ani

  Titulari

  Suplinitori

  Calificaţi

   

  Necalif.

  Deb.

  Def.

  Gr.II

  Gr. I

  Total

  Deb.

  Def.

  Gr. II

  Gr. I

  Total

  2005-2006

  1

  8

  8

  15

  32

  11

  8

  1

  0

  20

  5

  2006-2007

  0

  3

  14

  15

  32

  8

  6

  2

  0

  16

  4

  2007-2008

  0

  1

  14

  16

  31

  4

  12

  2

  0

  18

  4

  2008-2009

  0

  7

  8

  19

  34

  3

  9

  1

  0

  13

  3

  Colaborarea cu alte unităţi de învăţământ:
  • Şcoala Gherăeşti colaborează cu Şcoala Profesională „La Salle” Pildeşti şi cu Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, în vederea continuării studiilor, în cadrul formelor de învăţământ obligatoriu, vizând şcolarizarea, în continuare, a absolvenţilor clasei a VIII-a;
  Infrăţiri, alte proiecte şi programe comune: 
  • Şcoala Gherăeşti derulează un program de parteneriat cu Asociaţia Gherăeşti Amitié Bains, prin care s-au realizat schimburi culturale, prin vizite reciproce ;
  • Am obţinut donaţii constând în mobilier şcolar, aparatură audio-video pentru dotarea/utilarea Centrului de Documentare şi Informare.

  CONDUCERE

  • Director  Tihulca Cecilia - Ana
  • Secretar  
  • Contabil

  CONTACT

  Şcoala cu clasele I-VIII Gheraesti

  Tel./ fax 0233 / 746164

  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

  Proiect SIPOCA35

  Banner

  VIZITATORI PE SITE

  We have 7 guests online