Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - V 08:00 - 16:00

Adresa

Str. Vasile Alecsandri, nr 56
Loc Gheraești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@primariagheraesti.ro
Image

Arhiva HCL Gheraesti

HCL Gheraesti pe anul 2013
LUNA IANUARIE 

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna ian 2013

 

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2013 privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Vizualizeaza

 

2

HCL 2/09.01.2013 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, din excedentul anului anterior

 

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/09.01.2013 privind aprobarea locurilor pentru desfasurarea adunarilor publice in comuna Gheraesti, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

4

 

HCL 4/09.01.2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pasunilor, proprietatea Comunei Gheraesti

Vizualizeaza


LUNA FEBRUARIE


LUNA MARTIE

LUNA APRILIE

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna

aprilie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 5/05.04.2013 privind incetarea mandatului de consilier local doamnei Tihulca Cecilia Ana

Vizualizeaza

2

HCL 6/05.04.2013 privinda validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 7/05.04.2013 privind aprobarea

bugetului local pe anul 2013

Vizualizeaza

4

HCL 8/05.04.2013 privind modificarea si completarea HCL nr.70 din 31.12.2012 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2013

Vizualizeaza

5

HCL 9/05.04.2013 privind insusirea propunerilor Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului de modificare si completare a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunie Gheraesti, judetul Neamt, atestat prin Hotararea Guvernului nr.1356/2001 (anexa nr.32) cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza

6

HCL 10/05.04.2013 privind aprobarea “Metodologiei de organizare si functionare a Serviciului de Asistenta Sociala Gheraesti” si a “Metodologiei de organizare si functionarea a Centrului de zi de tip After-School in comuna Gheraesti

Vizualizeaza

7

HCL 11/05.04.2013 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat, in anul 2013

Vizualizeaza

8

HCL 12/05.04.2013 privind aprobarea Programului de masuri privind buna desfasurarre, administrare si exploatare a pasunilor, in anul 2013

 

Vizualizeaza

9

HCL 13/05.04.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita catre E-On Moldova Distributie SA a suprafetei de 10mp apartinand domeniului public al comunei Gheraesti, teren ocupat de 10 stalpi noi de beton si blocul de masura tip BMPT-d-100/63A

Vizualizeaza

10

HCL 14/05.04.2013 privind respingerea proiectului de hotarire privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAS  a suprafetei de 133mp teren ocupat cu obiectiveele ce fac parte din Sistemul national de Transport

Vizualizeaza

11

HCL 15/05.04.2013 privind respingerea proiectului de hotarire privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAS  a suprafetei de 272mp teren ocupat cu Nodul Tehnologic Gheraesti, amplasat pe terenul rezerva al Primariei comunei Gheraesti

Vizualizeaza

12

HCL 16/05.04.2013 privind cuprinderea in reteaua scolara a localitatii Gheraesti, judetul Neamt, a Gradinitei cu Program Normal “Sfanta Familie”

Vizualizeaza

13

HCL 17/05.04.2013 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) pentru naveta personalului didactic, in trimestrul I 2013

Vizualizeaza

14

HCL 18/05.04.2013 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) elevilor care fac naveta, Tetcani-Gheraesti, pentru anul 2013

Vizualizeaza

15

HCL 19/05.04.2013 privind aprobarea cererii pentru concesionarea directa a suprafetei de 100mp intravilan, situat in strada Biruinta, comuna Gheraesti, judetul Neamt, pentru imprejmuire si desfasurarea unei activitati economice domnului Martinas Liviu

Vizualizeaza

16

HCL 20/05.04.2013 privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare a suprafetei de 907 mp intravilan, situat in strada V Alecsandri, nr. 175, satul Gheraesti, com Gheraesti, jud Neamt doamnei Martinica Angela

Vizualizeaza

17

HCL 21/05.04.2013 privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2013

Vizualizeaza

18

HCL 22/05.04.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

19

HCL 23/05.04.2013 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice a mijloacelor de transport apartinand SC ANDBAS SRL , cu sediul in str Dimitrie Leonida , punct de lucru Gheraesti

Vizualizeaza

20

HCL 24/05.04.2013 privind modificarea anexei la HCL 39/26.06.2012 privind organizarea comisiilor se specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza


LUNA MAI

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna

mai 2013

 

Vizualizare

1

HCL 25/10.05.2013 privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural

Vizualizeaza

2

HCL 26/27.05.2013 privind aprobarea contului de executie bugetara a comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2012

Vizualizeaza

3

HCL 27/27.05.2013 privind acordarea “Diplomei de onoare” si a unui sprijin financiar cuplurilor care sarbatoresc in anul 2013, 50 de ani de casatorie

Vizualizeaza

4

HCL 28/27.05.2013 privind aprobarea sumei de 14600 lei pentru sarbatorirea zilelor satelor comunei Gheraesti

Vizualizeaza

5

HCL 29/27.05.2013 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere

Vizualizeaza

6

HCL 30/27.05.2013 privind aprobarea “Planului de analiza si acoperirea a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt” si a “Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta”

Vizualizeaza

7

HCL 31/27.05.2013 privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa

Vizualizeaza

8

HCL 32/27.05.2013 privind aprobarea amplasarii firidei pentru alimentarea cu energie electrica, pe domeniul public

VizualizeazaLUNA IUNIE

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna

iunie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 33/04.6.2013 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

VizualizeazaLUNA IULIE

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna

iulie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 35/18.07.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Vizualizeaza

2

HCL 36/31.07.2013 privind acordarea Titlului de “Cetatean de Onoarea al Comunei Gheraesti” post-mortem, preotului Mocanu Isidor

Vizualizeaza

3

HCL 37/31.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 38/31.07.2013 privind aprobarea si insusirea in patrimoniul comunei a “Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism” aferent localitatilor componente ale comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 39/31.07.2013 privind infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare

Vizualizeaza

6

HCL 40/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt a unui bun imobil – teren si constructie, situat in strada Moldovei, satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 41/31.07.2013 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a imobilului “Gradinita”, situat in satul Gheraesti, com Gheraesti, jud Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 42/31.07.2013privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a suprafetei de 100 mp teren din domeniul privat al comunei, pentru domnul Martinas Liviu

Vizualizeaza

9

HCL 43/31.07.2013 privind acordarea unuyi mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “EcoNeamt”

Vizualizeaza

10

HCL 44/31.07.2013 privind aprobarea scoaterii din functiune si casare a unor bunuri aflate in gestiunea Caminului Cultural Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 45/31.07.2013 privind aprobarea sumei de 15000 lei pentru sustinerea activitatii sportive, desfasurata de CS “Biruinta” Gheraesti si CS “Brigada” Gheraesti

Vizualizeaza

12

HCL 46/31.07.2013 privind aprobarea locatiilor in care vor fi depozitate deseurile provenite din demolari, de catre cetatenii din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 47/31.07.2013 privind interzicerea circulatiei pe strazile din localitatea Gheraesti a autovehiculelor care depasesc incarcatura maxima peste 10 tone

Vizualizeaza

14

HCL 48/31.07.2013 privind rectificare bugetului local pe anul 2013

Vizualizeaza

15

HCL 49/31.07.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

VizualizeazaLUNA AUGUST

LUNA SEPTEMBRIE

LUNA OCTOMBRIE

LUNA NOIEMBRIE

LUNA DECEMBRIE