PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Comuna Gheraesti inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, în data de 17.12.2020 procedura de consultare publică, privind Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.01.2021 la sediul primariei, pe adresa de mail: primaria@ primariagheraesti.ro sau la nr.de fax:0233.746450
Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009

ARHIVA PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2021