PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Comuna Gheraesti initiaza in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52l2OO3 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.39 alin.(3) si ar1.76(l) lit (a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 26.03.2021 procedura de consultare publica, privind proiectul de buget pe arul 2021.

Prezentul anunt si proiectul bugetului comunei Gheraesti au fost afisate astazi 26.03.2021,la afisierul primariei si publicate pe pagina de internet a Primariei Comunei Gheraesti, www.primariagheraesti.ro

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii , la registratura primariei sau pe adresa de email: primaria@primariagheraesti.ro
Proiectul de buget pe anul 2021

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Comuna Gheraesti inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, în data de 17.12.2020 procedura de consultare publică, privind Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.01.2021 la sediul primariei, pe adresa de mail: primaria@ primariagheraesti.ro sau la nr.de fax:0233.746450
Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009

ARHIVA PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2021