Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - V 08:00 - 16:00

Adresa

Str. Vasile Alecsandri, nr 56
Loc Gheraești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@primariagheraesti.ro

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
NR.415 /12.01.2024

ANUNŢ CONSULTARE PUBLICA

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2024


Comuna GherăeşLi iniţiază în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată, cu modificările şi completurile ulterioare, art.39 аlin.(З) şi art.76(l) tit (a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 12.01.2024 procedura de consultare publică, privind proiectul du buget pe anul 2024.

Prezentul anunţ şi proiectul bugetului comunei Gherăeşti au fost afişate astăzi 12.01.2024, la afişierul primăriei şi publicate pe pagina de internet a Primăriei Comunei Gherăeşti, www. prіmarіagheraestі.ro.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse în termen de 15 zile de la data publicării, la registratura primăriei sau adresa de e-mаіl: primaria@primariagheraesti.ro
Anunt consultare publica - Proiectul de buget pe anul 2024

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Primaria comunei Gheraesti, in conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica initiaza procedura de consultare publica privind Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora. precum si amenzile aplicabile in anul 2024.

Precizam ca propuneri, sugestii, recomandari pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei comunei Gheraesti, prin fax la numarul 0233/746450 sau in format electronic la adresa de email primaria@primariagheraesti.ro, pana la data de 05.04.2022.
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora. precum si amenzile aplicabile in anul 2024

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
348/10.01.2023
ANUNT CONSULTARE PUBLICA

Comuna Gheraesti initiaza in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52l2OO3 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.39 alin.(3) si ar1.76(l) lit (a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 11.01.2023 procedura de consultare publica, privind proiectul de buget pe arul 2023.

Prezentul anunt si proiectul bugetului comunei Gheraesti au fost afisate astazi 11.01.2023,la afisierul primariei si publicate pe pagina de internet a Primariei Comunei Gheraesti, www.primariagheraesti.ro

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii , la registratura primariei sau pe adresa de email: primaria@primariagheraesti.ro
Anunt consultare publica - Proiectul de buget pe anul 2023

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Primaria comunei Gheraesti, in conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica initiaza procedura de consultare publica privind Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora. precum si amenzile aplicabile in anul 2023.

Precizam ca propuneri, sugestii, recomandari pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei comunei Gheraesti, prin fax la numarul 0233/746450 sau in format electronic la adresa de email primaria@primariagheraesti.ro, pana la data de 05.12.2022.
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora. precum si amenzile aplicabile in anul 2023

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Primaria comunei Gheraesti, in conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica initiaza procedura de consultare publica privind Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.

Precizam ca propuneri, sugestii, recomandari pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei comunei Gheraesti, prin fax la numarul 0233/746450 sau in format electronic la adresa de email primaria@primariagheraesti.ro, pana la data de 05.04.2022
Anunt consultare publica

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
946/21.01.2022
ANUNT CONSULTARE PUBLICA

Comuna Gheraesti initiaza in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52l2OO3 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.39 alin.(3) si ar1.76(l) lit (a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 21.01.2022 procedura de consultare publica, privind proiectul de buget pe arul 2022.

Prezentul anunt si proiectul bugetului comunei Gheraesti au fost afisate astazi 21.01.2022,la afisierul primariei si publicate pe pagina de internet a Primariei Comunei Gheraesti, www.primariagheraesti.ro

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii , la registratura primariei sau pe adresa de email: primaria@primariagheraesti.ro
Proiectul de buget pe anul 2022

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Primaria comunei Gheraesti, in conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica initiaza procedura de consultare publica privind Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora. precum si amenzile aplicabile in anul 2022.

Precizam ca propuneri, sugestii, recomandari pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei comunei Gheraesti, prin fax la numarul 0233/746450 sau in format electronic la adresa de email primaria@primariagheraesti.ro, pana la data de 18.11.2021.
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora. precum si amenzile aplicabile in anul 2022

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Primăria Comunei Gheraesti a lansat în consultare publică „Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 - 2027“.

Unul din obiectivele specifice este dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul administrației publice locale prin realizarea "Strategiei de Dezvoltare Locala pentru perioada 2021-2027".

Prin acest amplu document, consultantul are în vedere radiografierea stării prezente a comunei noastre, analiza datelor de către o echipă de experți cu experiență relevantă în domeniul elaborării de strategii de dezvoltare locală, precum și elaborarea propriu-zisă a "Strategiei de Dezvoltare" și a portofoliului de proiecte.

Întregul text al strategiei de dezvoltare (varianta consultativă) poate fi consultat aici.

Pe această cale, invităm organizațiile legal constituite, societățile, precum și toți cetățenii interesați în legătură cu subiectul supus consultării să depună în scris opiniile şi sugestiile cu valoare de recomandare, pe adresa de poștă electronică primaria@primariagheraesti.ro sau la sediul primăriei, până la data de 25.06.2021 .
Anunt privind initierea Proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Comuna Gheraesti initiaza in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52l2OO3 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.39 alin.(3) si ar1.76(l) lit (a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 26.03.2021 procedura de consultare publica, privind proiectul de buget pe arul 2021.

Prezentul anunt si proiectul bugetului comunei Gheraesti au fost afisate astazi 26.03.2021,la afisierul primariei si publicate pe pagina de internet a Primariei Comunei Gheraesti, www.primariagheraesti.ro

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii , la registratura primariei sau pe adresa de email: primaria@primariagheraesti.ro
Proiectul de buget pe anul 2021

PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Comuna Gheraesti inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, în data de 17.12.2020 procedura de consultare publică, privind Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.01.2021 la sediul primariei, pe adresa de mail: primaria@ primariagheraesti.ro sau la nr.de fax:0233.746450
Proiect de hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009

ARHIVA PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2021