Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - V 08:00 - 16:00

Adresa

Str. Vasile Alecsandri, nr 56
Loc Gheraești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@primariagheraesti.ro
Image

Achizitii publice 2024

PAAP proiect reactualizat Dotarea unității de învățământ din Comuna Gherăești, județul Neamț

Achizitii publice 2024

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2024 - initial V1
Image

Achizitii publice 2023

Anunt reluare licitatie concesiune teren pasune
Anunt licitatie concesiune teren pasune - vizualizeaza

Raport de evaluare pasuni - vizualizeaza

Draft contract concesiune - vizualizeaza

Precizări cu privire la depunerea ofertelor - vizualizeaza


Documentatie atribuire 2,1247ha - Spre balastiera partea stanga - vizualizeza

Formulare atribuire 2,1247ha - Spre balastiera partea stanga - vizualizeza

Plan de amplasament teren  - vizualizeaza

Extras carte funciara - vizualizeaza

Raportul procedurii 2,1247 ha - vizualizeaza


Documentatie atribuire 3,9345ha - Spre balastiera partea dreapta- vizualizeza

Formulare atribuire 3,9345ha - Spre balastiera partea dreapta - vizualizeza

Plan de amplasament teren  - vizualizeaza

Extras carte funciara - vizualizeaza

Raportul procedurii 3,9345 ha - vizualizeazaDocumentatie atribuire 55,48ha - La schini- vizualizeza

Formulare atribuire 55,48ha - La schini- vizualizeza

Plan de amplasament teren  - vizualizeaza

Extras carte funciara - vizualizeaza

Raportul procedurii 55,48 ha - vizualizeazaDocumentatie atribuire 15ha - La vitele- vizualizeza

Formulare atribuire 15ha - La vitele - vizualizeza

Plan de amplasament teren  - vizualizeaza

Extras carte funciara - vizualizeaza

Raportul procedurii 15 ha - vizualizeaza

Image

Achizitii publice 2023

Anunț achiziție directă servicii proiectare
Anunț achiziție directă servicii proiectare - vizualizeaza

Documentatie modernizare drumuri - vizualizeaza

Studiu de fezabilitate - vizualizeaza

Profile tip  - vizualizeaza

Draft contract proiectare - vizualizeaza

Formulare - vizualizeaza
Image

Achizitii publice 2023

Anunț de publicitate ADV 1357533/ 12.04.2023- Achiziție echipamente audio- video pentru căminul cultural din satul Gherăești

Anunțul de publicitate lansat în seap pentru achiziția de echipamente audio- video pentru căminul cultural din satul Gherăești, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț”

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100491660

Fotografii si planuri de situatii - vizualizeaza

Formulare - vizualizeaza
Image

Achizitii publice 2023

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2023 - initial
Image

Achizitii publice 2023

Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț
ADV1356358/ 07.04.2023 Achiziție articole amenajări interioare pentru căminul cultural din satul Gherăeștii Noi, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț”
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100490187


ADV1356373/ 07.04.2023- ACHIZIȚIE ECHIPAMENT DE ILUMINAT pentru căminul cultural din satul Gherăeștii Noi, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț”
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100490207


ADV1356383/ 07.04.2023- Dotarea cu Echipamente IT și electronice pentru căminul cultural din satul Gherăeștii Noi, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț”
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100490218


ADV1356397/ 07.04.2023- Mobilier interior și exterior cămin cultural sat Gherăeștii Noi, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț”
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100490232


ADV1356404/ 07.04.2023- DOTĂRI PSI CĂMIN CULTURAL SAT GHERĂEȘTII NOI în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț”
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100490243


ADV1356409/ 07.04.2023- Active necorporale cămin cultural sat Gherăeștii Noi în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț”
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100490246


ADV1356430/ 07.04.2023- Active necorporale- video- monografie cămin cultural sat Gherăeștii Noi în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Gherăeștii Noi și dotarea căminului cultural din localitatea Gherăești, Com. Gherăești, Jud. Neamț”
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100490276

F
ormulare - vizualizeaza
Image

Achizitii publice 2023

Anunt licitatie concesiune teren pasune
Anunt licitatie concesiune teren pasune - vizualizeaza

Documentatie atribuire 2,1247ha - Spre balastiera partea stanga - vizualizeza

Formulare atribuire 2,1247ha - Spre balastiera partea stanga - vizualizeza

Documentatie atribuire 3,9345ha - Spre balastiera partea dreapta- vizualizeza

Formulare atribuire 3,9345ha - Spre balastiera partea dreapta - vizualizeza

Documentatie atribuire 10,72ha - Peste sosea Iasi- vizualizeza

Formulare atribuire 10,72ha - Peste sosea Iasi - vizualizeza

Documentatie atribuire 13,08ha - Peste sosea Iasi 2- vizualizeza

Formulare atribuire 13,08ha - Peste sosea Iasi 2- vizualizeza

Documentatie atribuire 55,48ha - La schini- vizualizeza

Formulare atribuire 55,48ha - La schini- vizualizeza

Documentatie atribuire 26,9075ha - Drum CFR- vizualizeza

Formulare atribuire 26,907ha - Drum CFR - vizualizeza

Documentatie atribuire 8,42ha - La Lunca- vizualizeza

Formulare atribuire 8,42ha - La Lunca - vizualizeza

Documentatie atribuire 15ha - La vitele- vizualizeza

Formulare atribuire 15ha - La vitele - vizualizeza


Raportul procedurii de licitație 2,1247ha - vizualizeaza

Raportul procedurii de licitație 3,9345ha - vizualizeaza

Raportul procedurii de licitație 8,42 ha - vizualizeaza

Raportul procedurii de licitație 10,72ha - vizualizeaza

Raportul procedurii de licitație 13,08 ha - vizualizeaza

Raportul procedurii de licitație 15ha - vizualizeaza

Raportul procedurii de licitație 26,9075ha - vizualizeaza

Raportul procedurii de licitație 55,48ha - vizualizeaza
Image

Achizitii publice 2022

Reparații și anvelopare termică dispensar uman în sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț
Reparații și anvelopare termică dispensar uman în sat Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț


https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100452560


Caiet de sarcini - vizualizeaza


Formulare depunere oferte - vizualizeaza
Image

Achizitii publice 2022

Execuție lucrări de decolmatere mecanizată
Execuție lucrări de decolmatere mecanizată

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100388634

Formulare depunere oferte - vizualizeaza
Image

Achizitii publice 2022

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2022
Image

Achizitii publice 2021

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2021
Image

Achizitii publice 2021

Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la Scoala Gimnazială Gheraesti- corp C, din satul Gheraesti, conform documentatiilor tehnice- NR ANUNT: ADV1260025
Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la Scoala Gimnazială Gheraesti- corp C, din satul Gheraesti, conform documentatiilor tehnice- NR ANUNT: ADV1260025

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100367474

Liste cantitati corp C scoala - vizualizeaza

PT inloc cazane corp C - vizualizeaza

Schite corp C scoala - vizualizeaza

Formulare depunere oferte - vizualizeaza

Achizitii publice 2021

Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la gradinita din satul Gheraesti- NR ANUNT: ADV1260022
Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la gradinita din satul Gheraesti- NR ANUNT: ADV1260022

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100367457

Liste cantitati gradinita - vizualizeaza

PT gradinita - vizualizeaza

Schita gradinita (1) - vizualizeaza

Schita gradinita plansa 3 - vizualizeaza

Formulare depunere oferte - vizualizeaza

Achizitii publice 2021

Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la Scoala Gimnaziala Gheraesti- corp A+B- NR ANUNT: ADV1260020
Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la Scoala Gimnaziala Gheraesti- corp A+B- NR ANUNT: ADV1260020

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100367469

Liste cantitati corp A+B scoala - vizualizeaza

PT corp A+B scoala - vizualizeaza

Schite corp A+B - vizualizeaza

Formulare depunere oferte - vizualizeaza

Achizitii publice 2021

Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la sala de festivitati- nr anunț ADV1260107
-Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la sala de festivitati- nr anunț ADV1260107

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100367580

Liste cantitati sala festivitati - vizualizeaza

PT Sala festivitati- cazane - vizualizeaza

Schita cazane sala fetivitati - vizualizeaza

Formulare depunere oferta - vizualizeaza

Achizitii publice 2021

Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la caminul cultural+ biblioteca- nr anunț ADV1260102
Lucrari de inlocuire cazane cu incalzire pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale la caminul cultural+ biblioteca- nr anunț ADV1260102

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100367569

Liste cantitati camin+ biblioteca- cazane - vizualizeaza

PT camin cultural+ biblioteca- cazane - vizualizeaza

Schita cazane camin+biblioteca - vizualizeaza

Formulare depunere oferta - vizualizeaza
Image

Achizitii publice 2021

Achizitie echipamente de iluminat, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea si dotarea caminului cultural din satul Gheraestii Noi si dotarea caminului cultural din localitatea Gheraesti, Com. Gheraesti, Jud. Neamt- Anunț nr. ADV1257987/ 24.11.2021
Achizitie echipamente de iluminat, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea si dotarea caminului cultural din satul Gheraestii Noi si dotarea caminului cultural din localitatea Gheraesti, Com. Gheraesti, Jud. Neamt- Anunț nr. ADV1257987/ 24.11.2021

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100364847

Termeni de referinta   echipamente de iluminat - vizualizeaza

Achizitii publice 2021

Achizitie de echipamente electronice si IT, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea si dotarea caminului cultural din satul Gheraestii Noi si dotarea caminului cultural din localitatea Gheraesti, Com. Gheraesti, Jud. Neamt- nr. Anunț ADV1257983/ 24.11.2021
Achizitie de echipamente electronice si IT, în cadrul proiectului “Renovarea, modernizarea, extinderea si dotarea caminului cultural din satul Gheraestii Noi si dotarea caminului cultural din localitatea Gheraesti, Com. Gheraesti, Jud. Neamt- nr. Anunț ADV1257983/ 24.11.2021

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100364801

Termeni de referinta - Echipamnete IT si electronice - vizualizeaza


Image

Achizitii publice 2021

Anunțul de publicitate ADV1204906 Servicii de diriginție șantier pentru Construire șanțuri betonate pe strada Cobzaru, între strada Bujorului și strada Andivei, în satul Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț
 Anunțul de publicitate ADV1204906 Servicii de diriginție șantier pentru Construire șanțuri betonate pe strada Cobzaru, între strada Bujorului și strada Andivei, în satul Gherăești, comuna Gherăești, județul Neamț

Achizitii publice 2021

Anunt de publicitate ADV1249642 Construire santuri betonate pe Strada Cobzaru, intre Strada Bujorului si Strada Andivei, in Satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt
Anunt de publicitate ADV1249642 Construire santuri betonate pe Strada Cobzaru, intre Strada Bujorului si Strada Andivei, in Satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Proiect tehnic- vizualizeaza

Caiet de sarcini si liste cantitati  - vizualizeaza
Image

Achizitii publice 2021

Anunțul de publicitate ADV1238632/ 14.09.2021 pentru Servicii dirigenție de șantier pentru Asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de întreținere periodică- covoare asfaltice executate la cald pe strada Biruința și strada 1 Decembrie (parțial), în comuna Gherăești, județul Neamț
Anunțul de publicitate ADV1238632/ 14.09.2021 pentru Servicii dirigenție de șantier pentru Asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de întreținere periodică- covoare asfaltice executate la cald pe strada Biruința și strada 1 Decembrie (parțial), în comuna Gherăești, județul Neamț

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100339858

Raspunsuri solicitari clarificari - vizualizeaza

Achizitii publice 2021

Anunțul de publicitate pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de întreținere periodică- covoare asfaltice executate la cald pe strada Biruința și strada 1 Decembrie (parțial), în comuna Gherăești, județul Neamț, precum și documentele necesare în depunerea ofertelor
Anunțul de publicitate pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de întreținere periodică- covoare asfaltice executate la cald pe strada Biruința și strada 1 Decembrie (parțial), în comuna Gherăești, județul Neamț, precum și documentele necesare în depunerea ofertelor

https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100339438

Caiet de sarcini lucrari de intretinere - vizualizeaza

Planse lucrari intretinere - vizualizeaza

Liste cantitati lucrari intretinere - vizualizeaza

DTE lucrari intretinere - vizualizeaza

Formulare - vizualizeaza


Achizitii publice 2021

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2021
Image

Achizitii publice 2020

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2020