April 5, 2020, 7:55 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

DIN ANUL 2020

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

ian 2020

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual, familia ocupationala "Administratie", din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2020 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraesti, in anul 2020

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/29.01.2020 privind aprobarea consumului de carburant pentru utilajul buldoexcavator, marca JCB 4CX, aflat in dotarea Primariei Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 4/29.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni de interes localpentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat, in anul 2020

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 5/29.01.2020 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

6

HCL 6/29.01.2020 pentru insusirea raportului privind activitate asistentilor personali in semestrul II anul 2019

Vizualizeaza

7

HCL 7/29.01.2020 pentru completarea articolului din HCL nr. 107/27.11.2019 privind instituirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cunatumului, incasarea si administrarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

8

HCL 8/29.01.2020 privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 si a Programului de activitate pe anul 2020, a Bibliotecii Comunale "PS Petru Gherghel - Episcop" Gheraesti

Vizualizeaza

9

HCL 9/29.01.2020 privind instituirea taxei de salubrizare, incasarea si administrarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici de pe raza Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

10

HCL 10/29.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local pentru sectiunea de dezvoltare in anul 2020

Vizualizeaza

11

HCL 11/29.01.2020 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav, pe anul 2020

Vizualizeaza

12

HCL 12/29.01.2020 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt" si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pe anul 2020

Vizualizeaza


 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Feb 2020

Vizualizare

1

HCL 13/17.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 14/17.02.2020 privind completarea comisiei de validare

Vizualizeaza

 

3

HCL 15/17.02.2020 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului MARTINAS LIVIU

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 16/17.02.2020 privind validarca unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 17/17.02.2020 privind completarea componentei comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

6

HCL 18/17.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Vizualizeaza

7

HCL 19/17.02.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr. 34

Vizualizeaza

8

HCL 20/17.02.2020 privind modificarea art.36  Tarifele pct. 3 din Dispozitiile generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canarizare nr. 48/2009 prin Actul Aditional nr. 15

Vizualizeaza

9

HCL 21/17.02.2020 pentru prelungirea protocolului de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan nr. 394/21.02.2019

Vizualizeaza

 
 


 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

martie 2020

Vizualizare

1

HCL 25/25.03.2020 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 26/25.03.2020 privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

3

HCL 27/25.03.2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale aprobate la nivelul comunei Gheraesti, judetul Neamt, pentru anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 28/25.03.2020 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului Comunei Gheraesti, pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Vizualizeaza

5

HCL 29/25.03.2020 pentru completarea si modificarea anexei la HCL 1/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual, familia ocupationala "Administratie", din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2020

Vizualizeaza

6

HCL 30/25.03.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA - IFN, aprobarea platii comisionului de garantare

Vizualizeaza

7

HCL 31/25.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 16 guests online