April 23, 2019, 9:12 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI DIN ANUL 2019

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Ianuarie 2019

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2019 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2019 pentru insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali in semestrul II anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat in anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2019 pentru modificarea articolului 1 al H.C.L nr. 101/26.09.2018 privind aprobarea incheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.01.2019 privind aprobarea locurilor pentru desfasurarea adunarilor publice si constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/29.01.2019 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraesti, in anul 2019

Vizualizeaza

7

HCL 7/29.01.2019 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt" si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pentru anul 2019

Vizualizeaza


Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

februarie 2019

Vizualizare

1

HCL 8/25.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati cu rest lucrari de executat si cu modificarile aferente OUG 114/2018 si a cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 9/27.02.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 10/27.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de inchiriere prin licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri si constructii) aflate in domeniul public sau privat al Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 11/27.02.2019 privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr.1730/1993

Vizualizeaza

5

HCL 12/27.02.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ DRID SA ,  a suprafetei de 9 mp teren ocupat definitiv apartinand domeniului public al comunei Gheraesti, in vederea executarii lucrarii  “Alimentare cu energie electrica locuinta Cobzaru Claudiu Dumitru, localitatea Gheraesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

6

HCL 13/27.02.2019 privind alocarea  sumei de 10000 de lei din bugetul local pentru organizarea Festivalului Concurs National pentru copii si tineri “Armonii Romanesti” editia a II-a “Sarbatoarea Primaverii” in perioada 16-17 martie 2019

Vizualizeaza

7

HCL 14/27.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

martie 2019

Vizualizare

1

HCL 15/27.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2018, pentru sectiunea de dezvoltare la plata investitiilor

Vizualizeaza

2

HCL 16/27.03.2019 privind trecerea suprafetei de 526 mp teren din domeniul public al comunei  Gheraesti, in domeniul privat, in vederea inchirierii

Vizualizeaza

3

HCL 17/27.03.2019 privind exprimarea acordului de principiu in vederea inchirierii unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 18/27.03.2019 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Gheraesti a unor imobile - constructii si aprobarea demolarii

Vizualizeaza

5

HCL 19/27.03.2019 privind revocarea HCL nr. 126/21.12.2018 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin actul aditional nr.29

Vizualizeaza

6

HCL 20/27.03.2019 privind  modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin actul aditional nr.29

Vizualizeaza

7

HCL 21/27.03.2019 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului Comunei Gheraesti, pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

Vizualizeaza

8

HCL 22/27.03.2019 privind aprobarea actualizarii valorii neeligibile cu modificarile prevazute de OUG 114/2018 aferenta proiectului de investitie:"Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de  alimentare cu apa in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt" finantata prin FEADR submasura 7.2 PNDR - AFIR"

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 12 guests online