November 29, 2020, 9:18 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2019

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI DIN ANUL 2019

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Ianuarie 2019

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2019 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2019 pentru insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali in semestrul II anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat in anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2019 pentru modificarea articolului 1 al H.C.L nr. 101/26.09.2018 privind aprobarea incheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

Vizualizeaza

5

HCL 5/29.01.2019 privind aprobarea locurilor pentru desfasurarea adunarilor publice si constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/29.01.2019 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraesti, in anul 2019

Vizualizeaza

7

HCL 7/29.01.2019 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt" si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pentru anul 2019

Vizualizeaza


Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

februarie 2019

Vizualizare

1

HCL 8/25.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati cu rest lucrari de executat si cu modificarile aferente OUG 114/2018 si a cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 9/27.02.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 10/27.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de inchiriere prin licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri si constructii) aflate in domeniul public sau privat al Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 11/27.02.2019 privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr.1730/1993

Vizualizeaza

5

HCL 12/27.02.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ DRID SA ,  a suprafetei de 9 mp teren ocupat definitiv apartinand domeniului public al comunei Gheraesti, in vederea executarii lucrarii  “Alimentare cu energie electrica locuinta Cobzaru Claudiu Dumitru, localitatea Gheraesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

6

HCL 13/27.02.2019 privind alocarea  sumei de 10000 de lei din bugetul local pentru organizarea Festivalului Concurs National pentru copii si tineri “Armonii Romanesti” editia a II-a “Sarbatoarea Primaverii” in perioada 16-17 martie 2019

Vizualizeaza

7

HCL 14/27.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

martie 2019

Vizualizare

1

HCL 15/27.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2018, pentru sectiunea de dezvoltare la plata investitiilor

Vizualizeaza

2

HCL 16/27.03.2019 privind trecerea suprafetei de 526 mp teren din domeniul public al comunei  Gheraesti, in domeniul privat, in vederea inchirierii

Vizualizeaza

3

HCL 17/27.03.2019 privind exprimarea acordului de principiu in vederea inchirierii unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 18/27.03.2019 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Gheraesti a unor imobile - constructii si aprobarea demolarii

Vizualizeaza

5

HCL 19/27.03.2019 privind revocarea HCL nr. 126/21.12.2018 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin actul aditional nr.29

Vizualizeaza

6

HCL 20/27.03.2019 privind  modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin actul aditional nr.29

Vizualizeaza

7

HCL 21/27.03.2019 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului Comunei Gheraesti, pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

Vizualizeaza

8

HCL 22/27.03.2019 privind aprobarea actualizarii valorii neeligibile cu modificarile prevazute de OUG 114/2018 aferenta proiectului de investitie:"Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de  alimentare cu apa in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt" finantata prin FEADR submasura 7.2 PNDR - AFIR"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 24/24.04.2019 privind incetarea mandatului de consilier local domnului CIOBANU FLORIN

Vizualizeaza

2

HCL 25/24.04.2019 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 26/24.04.2019 privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

4

HCL 27/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de eliminare a deseurilor la Depozitul Judetean de deseuri nepericuloase Girov

Vizualizeaza

5

HCL 28/24.04.2019 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr 42l3 din 27.08.2004 incheiat intre Primaria Comunei Gheraesti si Dr. Voinea Corina Mirela, medic titular al CMI Dr. Voinea Corina - Mirela

Vizualizeaza

6

HCL 29/24.04.2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de Categoria C2, aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Gheraesti

Vizualizeaza

7

HCL 30/24.04.2019privind aprobarea efectuirii unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2019

Vizualizeaza

8

HCL 31/24.04.2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la revocarea Hotararilor AGA ARSACIS nr. 19/14.06.2018 si nr.20/14.06.2018

Vizualizeaza

9

HCL 32/24.04.2019 privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si aprobarea modificarilor contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 precum si acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS

Vizualizeaza

10

HCL 33/24.04.2019 pentru modificarea H.C.L nr. 117/16.11.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019, CAPITOLUL Vlll "Taxe speciale", art. 484

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

mai 2019

Vizualizare

1

HCL 34/08.05.2019 privind aprobarea sumei de 38.500 lei pentru sarbatorirea hramului bisericilorromano - catolice din satele componente ale comunei Gheraesti, judelul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 35/08.05.2019 privind aprobarea toaletarii unor pomi situati pe domeniul public al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 36/08.05.2019 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE TOALETA TEREN SPORT IN LOCALITATEA GHERAESTI, COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 37/29.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri comunale - strada Familiei"

Vizualizeaza

5

HCL 38/29.05.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri comunale in Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 39/29.05.2019 privind aprobarea notei conceptuala si temei de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitie "Extindere sistem de supraveghere video in Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 40/29.05.2019 privind aprobarea notei conceptuala si temei de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitie "Santuri betonate Aleea Viilor, in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 41/29.05.2019 privind aprobarea notei conceptuala si temei de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitie "Lucrari de reparatii trotuare si rigole in Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 42/29.05.2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 43/29.05.2019 privind acordarea "Diplomei de onoare" si a unui sprijin financiar cuplurilor care sarbatoresc in anul 2019, 50 de ani de la casatorie

Vizualizeaza

11

HCL 44/29.05.2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal pentru persoanele cu handicap GRAV, pe anul 2019

Vizualizeaza

12

HCL 45/29.05.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara pe sectiunea de functionare si sectiunea de

dezvoltare ale bugetutui local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, la data de 3l martie 201

Vizualizeaza

13

HCL 46/29.05.2019 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2019

Vizualizeaza

14

HCL 47/29.05.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea activitatii sportive, Cluburilor Sportive "BIRUINTA" si Asociatia Sportiva Scolara "CUTEZATORII" , din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

15

HCL 48/29.05.2019

privind preluarea in inventarul comunei Gheraesti si inregistrarea in evidentele contabile a unei troite, provenite din donatie, situate in centrul civic al satului Gheraesti

Vizualizeaza

16

HCL 49/29.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

iunie 2019

Vizualizare

1

HCL 50/11.06.2019 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli

Vizualizeaza

2

HCL 51/11.06.2019 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pentru acordarea de premii in banii elevilor, la sfarsitul anului scolar

 2018 -2019 

Vizualizeaza

3

HCL 52/28.06.2019 privind incetarea mandatului de consilier local domnului MATALICA EUGEN

Vizualizeaza

4

HCL 53/28.06.2019 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

5

HCL 54/28.06.2019 privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

6

HCL 55/28.06.2019 pentru respingerea proiectului de hotarare privind modificarea HCL nr. 1 din 19.01.2018 privind atribuirea gi incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 2, judelul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 56/28.06.2019 privind aprobarea demararii procedurii de concesionare a Serviciului de utilitate publici de distributie a gazelor  naturale, in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 57/28.06.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Extindere retea de apa si canalizare pe Aleea Stadionului, strada Familiei, Aleea Eroilor, strada Bujorului si Aleea Teilor" in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 58/28.06.2019 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri comunale - Aleea Stadionului si Aleea Eroilor " din satul Gheraesti, Comuna Gheraeti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 59/28.06.2019privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Reparatii Sala Mica la Caminul Cultural " in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 60/28.06.2019 privind modificarea si completarea HCL 47/29.05.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea activitatii sportive, Cluburilor Sportive "BIRUINTA" si Asociatia Sportiva Scolara "CUTEZATORII" , din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

iulie 2019

Vizualizare

1

HCL 61/26.07.2019 privind modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 62/26.07.2019 privind organizarea evenimentului sportiv "Crosul verii - 2019" - Editia a III-a

Vizualizeaza

3

HCL 63/26.07.2019 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 526 mp, situat in satul Gheraestii Noi, comuna Gheraesti, judetul Neamt, proprietate privata a Comunei Gheraesti,catre domnul Iacobut Romeo - Daniel

 

Vizualizeaza

4

HCL 64/26.07.2019 pentru insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali in semestrul I anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 65/26.07.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

 

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

aug 2019

Vizualizare

1

HCL 67/14.08.2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei, in perioada 2017 - 2023, si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul unitatii administrativ - teritoriale Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 68/14.08.2019 privind alocarea din bugetul local al Comunei Gheraesti, a sumei de 11250 lei pentru Ansamblul Folcloric "Lunca Moldovei"

Vizualizeaza

3

HCL 69/28.08.2019 pentru respingerea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului modificarea local si Listei obiectivelor de investitii pe anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL70/28.08.2019 privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 71/28.08.2019 privind suplimentarea retelei de canalizare, in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 72/28.08.2019 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN, aprobarea platii comisionului de garantare

Vizualizeaza

7

HCL 73/28.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri comunale in Comuna Gheraesti, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 74/28.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri comunale strada Familiei"

Vizualizeaza

9

HCL 75/28.08.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE RETEA ELECTRICA" strada Sperantei, satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 76/28.08.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Acoperire santuri in intersectia strazii Nufarului cu Aleea Viilor" in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 77/28.08.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE PARCARE TEREN SPORT"   in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 78/28.08.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Aleea Stadionului" in satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 79/28.08.2019 privind organizarea si sarbatorirea "Zilei comunei Gheraesti" judetul Neamt

Vizualizeaza

14

HCL 80/28.08.2019 privind organizarea Targului saptamanal, in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

15

HCL 81/28.08.2019 pentru modificarea art. 12 al Regulamentului de organizare si functionare a "BAZEI SPORTIVE - TEREN SINTETIC DE SPORT" din satul Gherdesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt, aprobat conform H.C. L nr. 115/16.11.2018

Vizualizeaza

16

HCL 82/28.08.2019 privind repartizarea sumei de 169.000 lei pentru cultele religioase, din comuna Gheraesti, judelul Neamt

Vizualizeaza

17

HCL 83/28.08.2019 privind desemnarea reprezentantilor consiliului Local al comunei Gheraesti, in consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Gheraesti

Vizualizeaza

18

HCL 84/28.08.2019 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv si a statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS

Vizualizeaza

19

HCL 85/28.08.2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in modificarea AGA ARSACIS referitor la actualizarea, si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS

Vizualizeaza

20

HCL 86/28.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

sept 2019

Vizualizare

1

HCL 87/09.09.2019privind rectificarea bugetului local si modificarea Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 88/09.09.2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE RETEA ELECTRTCA" strada Sperantei, satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 89/09.09.2019 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitie " AMENAJARE PARCARE TEREN SPORT"

Vizualizeaza

4

HCL 90/09.09.2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt, prin inscrierea utilajului buldoexcavator JCB 4CX l4HFWM

Vizualizeaza

5

 HCL 91/09.09.2019 privind aprobarea numarului de curse, repartizarea copiilor navetisti pe curse, si orarul microbuzului scolar

Vizualizeaza

6

 

HCL 92/19.09.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a Serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, pentru
obiectivul "Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Gheraesti, cu satele apartinatoare Gheraesti, Gheraestii Noi si Tetcani, judetul Neamt"

 

 

 

 

 

Vizualizeaza

7

HCL 93/25.09.2019 pentru respingerea proiectului de hotarare privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului ADANCULESEI ERONIM

Vizualizeaza

8

HCL 94/25.09.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, la data de 30 iunie 2019

Vizualizeaza

9

HCL 95/25.09.2019 pentru modificarea HCL nr. 117/16.11.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019, Capitolul X "Alte taxe locale", art.486, lit. b

Vizualizeaza

10

HCL 96/25.09.2019 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autoturism nou din bugetul local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2019

Vizualizeaza

11

HCL 97/25.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Comunale "P.S Petru Gherghel - Episcop", din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

12 HCL 98/25.09.2019 privind respingerea proiectului de hotarare pentru indreptarea unei erori materiale din continutul HCL nr. 4l/29.05.20l9 privind aprobarea notei connceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "LUCRARI DE REPARATII TROTUARE SI RIGOLE, IN COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT" Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

oct 2019

Vizualizare

1

HCL 99/30.10.2019privind rectificarea bugetului local si modificarea Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 100/30.10.2019 privind aprobarea functiilor publice, a organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 101/30.10.2019 privind constituirea unui drept de uz si de servitute asupra unui teren apartinind domeniului public al comunei Gheraesti, in favoarea SC DELGAZ GRID S.A

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

nov 2019

Vizualizare

1

HCL 102/27.11.2019 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL 103/27.11.2019 privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

3

HCL 104/27.11.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2020

Vizualizeaza

4

HCL 105/27.11.2019 privind anularea unor obligatii accesorii datorate bugetului local al comunei Gheraesti

Vizualizeaza

5

HCL 106/27.11.2019 privind modificarea HCL nr.1 din 19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 107/27.11.2019 privind instituirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane fizice ) pe raza comunei Gheraesti

Vizualizeaza

7

HCL 108/27.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de functionare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflata in domeniul public al Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

8

HCL 109/27.11.2019 privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflata in domeniul public al Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

9

HCL 110/27.11.2019 privind stabilirea contraventiilor si sanctiunilor in materia gestionarii gunoiului de grajd

Vizualizeaza

11

HCL 111/27.11.2019 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2019 pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Nationale l Decembrie

Vizualizeaza

12

HCL 112/27.11.2019privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2019 pentru organizarea sarbatorilor de iarna (Craciun si Anul Nou)

Vizualizeaza

13

HCL 113/27.11.2019 privind implementarea de catre comuna Gheraesti a proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale" si completarea listei de investitii pe anul 2019

Vizualizeaza

14

HCL 114/27.11.2019 privind mandatarea primarului comunei Gheraesti pentru a negocia si semna contractul colectiv de munca al personalului contractual din partea angajatorului, precum si actele aditionale ale contractului colectiv de munca

Vizualizeaza

15

HCL 115/27.11.2019 privind anularea unor obligatii accesorii datorate bugetului local al comunei Gheraesti

Vizualizeaza

16

HCL 116/27.11.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Aditional nr. 33

Vizualizeaza

17

HCL 117/27.11.2019privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Dec 2019

Vizualizare

1

HCL 118/09.12.2019 privind rectificarea bugetului local si modificarea Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2019

 Vizualizeaza

2

HCL 119/09.12.2019 privind modificarea HCL nr.33/24.04.2019 pentru modificarea HCL nr. 117/16.11.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 capitolul VIII "Taxe speciale", art. 484

 Vizualizeaza

3

HCL 120/20.12.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 1 din 19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ teritoriale membre ale ADI ECoNEAMT Zona 2, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

4

HCL 121/20.12.2019 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 530/27.12.1998, incheiat intre Consiliul Local al comunei Gheraesti si SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

 

Vizualizeaza

5

HCL 122/20.12.2019 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 2/02.02.2010, incheiat intre Consiliul Local al comunei Gheraesti si CEC BANK SA

 

Vizualizeaza

6

HCL 123/20.12.2019privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 1280/02.12.2005, incheiat intre Consiliul Local al comunei Gheraesti si SC ALFA FARM SRL

 

Vizualizeaza

7

HCL 124/20.12.2019 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2019

 

Vizualizeaza

8

HCL 125/20.12.2019privind aprobarea contului de executie bugetara pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, la data de 30 sept 2019

Vizualizeaza

9

HCL 126/20.12.2019 privind aprobarea punerii la dispozitia Echipei Mobile pentru Recuperarea copilului cu Dizabilitati  a spatiului situat in satul Gheraesti, str. Stefan cel Mare nr.2, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 127/20.12.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, in Comuna Gheraesti, judetul Neamt , pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

11

HCL 128/20.12.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei din expertiza tehnica pentru obiectivul "Asfaltare platou Camin Cultural sat Gheraestii Noi, comuna Gheraesti, judetul Neamt"

 

Vizualizeaza

12

HCL 129/20.12.2019 privind modificarea Statului de functii al UAT Comuna Gheraesti, jud Neamt

Vizualizeaza

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online