February 22, 2018, 10:48 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

DIN ANUL 2018

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT" din zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 pentru modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr. 129/29.11 .2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind modificarea taxei pentru deseuri menajere persoanelor care muncesc si locuiesc in strainatate, dar au proprietati pe raza comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2018 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2018 privind exprimarea acordului de principiu referitor la vanzarea terenului in suprafata de 309 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, fundatura Morii, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat in anul 2018

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2018 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2018 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraesti, in anul 2018

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2018 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt"  si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pentru anul 2018

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 10/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 11/14.02.2018 privind infiintarea serviciului public de distributie a gazelor naturale in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza