November 29, 2020, 9:27 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

DIN ANUL 2017

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

decembrie 2017

Vizualizare

1

HCL140/27.12.2017 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti in suprafata de 209 mp. situat in intravilanul satului Gheraesti. str. Moldovei, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL141/27.12.2017  privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti in suprafata de 209 mp. situat in intravilanul satului Gheraesti. str. Moldovei, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL142/27.12.2017 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti in suprafata de 270 mp. situat in intravilanul satului Gheraesti. str. Moldovei, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL143/27.12.2017 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti in suprafata de 98 mp. situat in intravilanul satului Gheraesti. str. Moldovei, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL144/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL145/27.12.2017 privind completarea si actualizarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Gheraesti, jud Neamt

Vizualizeaza

7

HCL146/27.12.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.C DELGAZ GRID S.A - CR Neamt, a suprafetei de 3.64 mp teren, apartinand domeniului public al comunei Gheraesti, in vederea amplasarii fundatiilor pentru 2 stalpi SE10, 1 stalp intermediar de bansament  tip SE4, respectiv a blocului de masura si protectie tip BMPM 32

Vizualizeaza

8

HCL147/27.12.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.C DELGAZ GRID S.A - CR Neamt, a suprafetei de 8mp teren, apartinand domeniului public al comunei Gheraesti, in vederea amplasarii fundatiilor pentru 6 stalpi SE10, respectiv a blocului de masura si protectie tip BMPM 32

Vizualizeaza

9

HCL148/27.12.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.C DELGAZ GRID S.A - CR Neamt, a suprafetei de 3.14 mp teren, apartinand domeniului public al comunei Gheraesti, in vederea amplasarii fundatiilor stalpului  SE4 si a celor 2 stalpi SE10

Vizualizeaza

10

HCL149/27.12.2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular in Comuna Gheraesti, judetul Neamt pentru anul scolar 2018 - 2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

noiembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 128/29.11.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 129/29.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 130/29.11.2017 privind acordarea de daruri copiilor inscrisi in anul scolar 2017 -2018,la toate scolile,gradinitile de pe raza comunei Gheaesti, cu ocazia sarbatorilor de iarna (Craciun si Anul Nou)

Vizualizeaza

4

HCL 131/29.11.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ GRID SA - CR Neamt, a suprafetei de 20.27 mp apartinand domeniul public al Comunei Gheraesti, in vederea amplasarii fundatiilor pentru 7 stalpi SE10, respectiv 18 stalpi SE4

Vizualizeaza

5

HCL 132/29.11.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ GRID SA - CR Neamt, a suprafetei de 3.80 mp apartinand domeniul public al Comunei Gheraesti, in vederea amplasarii fundatiilor pentru 4 stalpi SE4

Vizualizeaza

6

HCL 133/29.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, pe anul 2018

Vizualizeaza

7

HCL 134/29.11.2017 privind completarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru protectia si promovarea drepturilor copilului

Vizualizeaza

8

HCL 135/29.11.2017 privind aprobarea propunerii de trecere in proprietate privata,a unei suprafete de teren

Vizualizeaza

9

HCL 136/29.11.2017 privind solutionarea unei cereri pentru constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului aferent locuintei pe care solicitantii au cumparat-o in anul 1987

Vizualizeaza

10

HCL 137/29.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

11

HCL 138/29.11.2017 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2017

Vizualizeaza

12

HCL 139/29.11.2017 privind indeplinirea prevederilor art.22, alin3, lit.a din OMEN nr.5472/07.11.2017 in privinta realizarii proiectului de retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, in Comuna Ghearesti, judetul Neamt, pentru anul scolar 2018-2019

Vizualizeaza

 HCL GHERAESTI LUNA OCTOMBRIE 2017

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

octombrie 2017

Vizualizare

1

HCL 116/31.10.2017 privind incetarea mandatului de consilier local domnului ISTOC EUGEN

Vizualizeaza

2

HCL 117/31.10.2017 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

3

HCL 118/31.10.2017 privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

4

HCL 119/31.10.2017 pentru modificarea anexei H.C.L nr. 83/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

5

HCL 120/31.10.2017 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2017

Vizualizeaza

6

HCL 121/31.10.2017 privind transmiterea in administrarea Scolii Gimnaziale. Comuna Gheraesti, a Gradinitei nou realizata si data in folosinta situata in satul Gheraesti, str. Vasile Alecsandri nr. 628, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 122/31.10.2017 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti. in suprafata de 209 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Moldovei, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 123/31.10.2017 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti. in suprafata de 209 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Moldovei, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 124/31.10.2017 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti. in suprafata de 270 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Moldovei, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 125/31.10.2017 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti. in suprafata de 98  mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Moldovei, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 126/31.10.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prajeni-jud. Botosanila Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr. l9 si nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

Vizualizeaza

12

HCL 127/31.10.2017 referitor la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.22

Vizualizeaza

 

 

 

 

 HCL GHERAESTI LUNA SEPTEMBRIE 2017

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Septembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 98/13.09.2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare sau de razboi, la nivelul Comunei Gheraesti, judetul Neamt, valabil in perioada 2017 - 2020

Vizualizeaza

2

HCL 99/13.09.2017 privind transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

3

HCL100/13.09.2017 pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 86/24.08 2017 privind valoarea proiectului si solicitarea unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor Intreprinderilor Mici si Mijlocii SA IFN, pentru proiectul obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de alimentare cu apa in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL101/29.09.2017  privind cuprinderea in reteaua scolara a Comunei Gheraesti, judetul Neamt a unitatilor de invatamant existente pe raza comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL102/29.09.2017  privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Vizualizeaza

6

HCL103/29.09.2017 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniului privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL104/29.09.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie ,,Construire imprejmuire si alei pietonale pentru cladire Centrul de Cultura si Creatie, din satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL105/29.09.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Construire imprejmuire si amenajare alei pietonale pentru Gradinita cu Program Normal, din satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL106/29.09.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Reparatii si modernizare imprejmuire, pentru Cladire Post Politie din satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL107/29.09.2017  privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie "Extindere retea electrica de distributie publica, in localitatea Gheraesti, judetul Neamt" si a valorii totale

Vizualizeaza

11

HCL108/29.09.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Construire sediu Primarie, in comuna Gheraesti, judetul Neamt" conform devizului general actualizat

Vizualizeaza

12

HCL109/29.09.2017  privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor imobile proprietate publica a Comunei Gheraesti, situate in Scoala Primara, sat Tetcani, str.Alexandru Ioan Cuza, nr. 16,comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL110/29.09.2017  privind modificarea partilor contractante, prin schimbarea titularului, la contractele de concesiune nr. 1328/01.10.2014 si nr. 1606/28.03.2003

Vizualizeaza

14

HCL 111/29.09.2017  privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti, in suprafata de 186 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Vasile Alecsandri, nr. 32, judetul Neamt

Vizualizeaza

15

HCL 112/29.09.2017  privind constituirea CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV pentru protectia si promovarea drepturilor copilului

Vizualizeaza

16

HCL 113/29.09.2017  privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor in comuna GHERAESTI

Vizualizeaza

17

HCL114/29.09.2017  privind reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis pe teritoriul comunei GHERAESTI

Vizualizeaza

18

HCL115/29.09.2017  privind aprobarea normelor locale de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei

Vizualizeaza

 

 

HCL GHERAESTI LUNA AUGUST 2017

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

august 2017

Vizualizare

1

HCL 85/24.08.2017  privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 86/24.08.2017  privind valoarea proiectului si solicitarea unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor intreprinderilor Mici si Mijlocii SA IFN, pentru proiectul obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de alimentare cu apa in satul Gheraesti,comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 87/31.08.2017  privind incetarea mandatului de consilier local doamnei BARGAOANU LAURA - DANIELA

Vizualizeaza

4

HCL 88/31.08.2017  privind completarea comisiei de validare

Vizualizeaza

5

HCL 89/31.08.2017  privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

6

HCL 90/31.08.2017  privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

7

HCL 91/31.08.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Construire hala utilaje in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 92/31.08.2017  privind modificarea tarifului activitatii de colectare separata si transport separat a deseurilor menajere si similare de pe raza comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 93/31.08.2017  privind aprobarea retelei scolare si a denumirii unitatii de invatamant de pe raza teritoriala a comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 94/31.08.2017  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Gheraesti,in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Gheraesti

Vizualizeaza

11

HCL 95/31.08.2017  privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adilional nr.2l

Vizualizeaza

12

HCL 96/31.08.2017  pentru indreptarea erorii materiale inscrisa in articolul 1 din HCL nr.86 din 05 octombrie 2016 privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al Comunei Gheraesti, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie

Vizualizeaza

13

HCL 97/31.08.2017  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

iulie 2017

Vizualizare

1

HCL 83/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 84/28.07.2017 privind aprobarea modificarii HCL 85/05.10.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Gheraesti, pe perioada mandatului 2016-2020

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti

Vizualizare

1

HCL 67 -71 /2017 emise in luna iunie 2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 45-51 /2017 emise in luna mai2017

Vizualizeaza

2

HCL 52-56 /2017 emise in luna mai 2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

martie 2018

Vizualizare

1

HCL 33/24.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 

Vizualizeaza

2

HCL 34/24.03.2017 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) pentu naveta personalului didactic de predare si personalul didactic auxiliar, pentru perioada ianuarie 2017 - august 2017

Vizualizeaza

3

HCL 35/24.03.2017 privind scaderea din evidenta analitica pe platitor, a amenzilor apartinand unor persoane decedate

Vizualizeaza

4

HCL 36/24.03.2017 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti, in suprafata de 2 613 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

5

HCL 37/24.03.2017 privind exprimarea acordului de principiu, referitor la concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti, in suprafata de 62 700 mp, situat in extravilanul satului Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 38/24.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. l8 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi- ARSACIS

Vizualizeaza

7

HCL 39/24.03.2017 privind aprobarea Programului de masuri privind buna desfasurare, administrare si exploatare a pasunilor, in anul 2017

Vizualizeaza

8

HCL 40/24.03.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 3.000 mp, situat in extravilanu satului Gheraestii Noi, comuna Gheraesti, judetul Neamt, Parohiei Romano - Catolice "Sfanta Fecioara Maria, Regina lunii mai" din Gheraestii Noi, pentru extinderea cimitirului

Vizualizeaza

9

HCL 41/24.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiatn intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APAVITAL SA

Vizualizeaza

10

HCL 42/24.03.2018 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti

 

Vizualizeaza

11

HCL 43/24.03.2018  privind implementarea proiectului "Achizitie utilaj specializat"

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti

Vizualizare

1

HCL 22-32 /2017 emise in luna februarie 2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 1/2017 emise in luna ianuarie 2017

Vizualizeaza

2

HCL 2 /2017 emise in luna ianuatie 2017

Vizualizeaza

3

HCL 3-21 /2017 emise in luna ianuatie 2017

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online