November 29, 2020, 8:47 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2016

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

DIN ANUL 2016

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

ianuarie 2016

Vizualizare

1

HCL 1/28.01.2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 2/28.01.2016 privind actualizarea valorii totale de investitie a proiectului "Modernizare strada Cobzaru L=1900 m, sat Gheraesti, strada Nucilor, sat Gheraestii Noi L=664 m, in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 3/28.01.2016 privind actualizarea valorii totale de investitie a proiectului "Modernizare strada Moldovei, sat Gheraesti, strada Moldovei sat Gheraestii Noi, strada Viorelelor sat Tetcani, comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL4/28.01.2016 pentru modificarea articolului 2, punctul 2 din HCL nr.76/06.11.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2016

Vizualizeaza

5

HCL 5/28.01.2016 privind actualizarea inventarului partial al bunurilor apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/28.01.2016 privind aprobarea cuantumului obligatiilor fiscale restante pentru persoanele fizice si persoane juridice care va fi inscris in lista publicata pe pagina de internet proprie

Vizualizeaza

7

HCL 7/28.01.2016 privind scaderea din evidentele contabile a sumelor provenite din amenzi

Vizualizeaza

8

HCL 8/28.01.2016 privind scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2016

Vizualizeaza

9

HCL 9/28.01.2016 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) pentru naveta personalului didactic si personalului didactic auxiliar, pentru perioada ianuarie  2016 - august 2016

Vizualizeaza

10

HCL 10/28.01.2016 privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.215/30.12.2014

Vizualizeaza

11

HCL 11/28.01.2016 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 240mp teren intravilan, apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 12/28.01.2016 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 40mp teren intravilan apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL 13/28.01.2016  privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

14

HCL 14/28.01.2016 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat, in anul 2016

Vizualizeaza

15

HCL 15/28.01.2016  privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

16

HCL 16/28.01.2016 privind acordarea unor drepturi personalului din Servciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraesti

Vizualizeaza

17

HCL 17/28.01.2016 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt" si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pentru anul 2016

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 30/2016 emise in luna martie2016

Vizualizeaza

2

HCL 31/2016 emise in luna martie2016

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 32-44/2016 emise in luna aprilie 2016

Vizualizeaza

2

HCL 45-46/2016 emise in luna aprilie 2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 47-53/2016 emise in luna mai 2016

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Iulie 2016

Vizualizare

1

HCL 60/05.07.2016 privind incetarea mandatului de consilier local domnului ISTOC MARICEL

Vizualizeaza

2

HCL 61/05.07.2016 privind aprobarea fondurilor necesare achizitionarii de carti pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la invatatura la sfarsitul anului scolar 2015-2016

Vizualizeaza

3

HCL 62/05.07.2016privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Gheraesti, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, Comuna Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 63/05.07.2016privind modificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

5

HCL 64/05.07.2016 privind modificarea art. 2 si art. 3 din H.C.L nr. 23 din 29 februarie 2016 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "VASILE ALECSANDRI"

Vizualizeaza

6

HCL 65/05.07.2016 privind transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

7

HCL 66-67/2016 emise in luna

iulie 2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL68-69 /2016 emise in luna august 2016

Vizualizeaza

2

HCL 70-79/2016 emise in luna august 2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 80/2016 emisA in luna septembrie 2016

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 83 - 90 /2016 emise in luna octombrie 2016

Vizualizeaza

2

HCL 91-93 /2016 emise in luna octoembrie 2016

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 94-95/2016 emise in luna noiembrie 2016

Vizualizeaza

2

HCL 96-106/2016 emise in luna noiembrie 2016

Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 107 - 109/2016 emise in luna dec 2016

Vizualizeaza

2

HCL 110 - 114/2016 emise in luna decembrie 2016

Vizualizeaza

3

HCL 115-121/2016 emise in luna decembrie 2016

Vizualizeaza

 

 

 
 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 5 guests online