December 1, 2020, 8:01 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2015

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

  DIN ANUL 2015

 

Nr.crt

HCL Gheraesti luna

Ianuarie 2015

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2015 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, din excedentul anului anterior

Vizualizeaza

2

HCL 2/16.01.2015 privind infiintarea "Serviciului de Gospodarire Comunala" la nivelul Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

3

HCL 3/16.01.2015 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie "Dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala" la nivelul Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 4/16.01.2015 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri aflate in gestiunea Primariei Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/16.01.2015 privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

Vizualizeaza

6

HCL 6/16.01.2015 privind stabilirea taxei de concesiune si prelungirea contractului de concesiune

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti luna

februarie 2015

Vizualizare

1

HCL 7/06.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 8/06.02.2015 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat, in anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 9/06.02.2015 privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscale a unor debite rezultate din amenzi contraventionale si scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

Vizualizeaza

4

HCL 10/06.02.2015 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

5

HCL 11/06.02.2015 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

6

HCL 12/06.02.2015 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) pentru naveta personalului didactic si personalului didactic auxiliar, pentru perioada ianuarie 2015 - august 2015

Vizualizeaza

7

HCL 13/06.02.2015 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare ( cheltuieli de transport) elevilor care fac naveta Tetcani - Gheraesti, , pentru perioada ianuarie 2015 - august 2015

Vizualizeaza

8

HCL 14/06.02.2015 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Modernizare strada Moldovei, sat Gheraesti, strada Moldovei, sat Gheraestii Noi, strada Viorelelor, sat Tetcani, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 15/06.02.2015 privind aprobarea valorii totale de investitie a proiectului "Modernizare strada Cobzaru L=1900m, sat Gheraesti, strada Nucilor, sat Gheraestii Noi L=664m, in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

 HCL 16/06.02.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti luna

aprilie 2015

Vizualizare

1

HCL 17/07.04.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 18/07.04.2015 privind aprobarea contului anual de executie bugetara a comunei Gheraesti, judetul Neamt pe anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 19/07.04.2015 privind aprobarea Programului de masuri privind buna desfasurare, administrare si exploatarea a pasunilor, in anul 2015

Vizualizeaza

4

HCL 20/07.04.2015 privind aderarea comunei Gheraesti la Asociatia Comunelor din Romania

Vizualizeaza

5

HCL 21/07.04.2015 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

6

HCL 22/07.04.2015 privind acordarea sumei de 30000 lei pentru activitatea sportiva Cluburilor Sportive Biruinta si Brigada, din com Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 23/07.04.2015 privind aprobarea scaderii din evidente fiscale a constructiilor inregistrate pe rolul SC LEU ZAPODEANU SNC

Vizualizeaza

8

HCL 24/07.04.2015 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 2594/31.08.2006

Vizualizeaza

9

HCL 25/07.04.2015 privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Gheraesti, in domeniul privat

Vizualizeaza

10

HCL 26/07.04.2015 privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete de teren intravilan, situate in satul Gheraesti, comnuna Gheraesti, judetul Neamt, pentru desfasurarea unor activitati economice

Vizualizeaza

11

HCL 27/07.04.2015 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie a suprafetei de 2375 mp teren din domeniul privat al comunei, situat in intravilanul satului Gheraesti, str Moldovei, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 28/07.04.2015 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti, in suprafata de 32000 mp, situat in satul Gargaun

Vizualizeaza

13

HCL 29/07.04.2015 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt" si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pentru anul 2015

Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti luna

mai 2015

Vizualizare

1

HCL 30/29.05.2015 privind atribuirea denumirii "PS Petru Gherghel - episcop" , Bibliotecii Comunale din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 31/29.05.2015 privind acordarea "Diplomei de onoare" si a unui sprijin financiar cuplurilor care sarbatoresc in anul 2015, 50 de ani, respectiv 65 de ani de la casatorie

Vizualizeaza

3

HCL 32/29.05.2015 privind aprobarea sumei de 9560 lei pentru sarbatorirea zilei satului Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 33/29.05.2015 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

Vizualizeaza

5

HCL 34/29.05.2015 privind stabilirea taxelor incasate la nivelul Comunei Gheraesti, privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare a produselor agricole, incapand cu anul 2015

Vizualizeaza

6

HCL 35/29.05.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1671/29.06.2010

Vizualizeaza

7

HCL 36/29.05.2015 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a suprafetei de 32000 mp teren extravilan, situat in punctul numit Gargaun, pentru domnul Bordianu Cristian

Vizualizeaza

8

HCL 37/29.05.2015 privind aprobarea construirii unei grote, prin sponsorizare, pe terenul viran situat in fata Bisericii Romano-Catolice , din satul Tetcani, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 38/29.05.2015 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

10

HCL 39/29.05.2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

11

HCL 40/29.05.2015 privind aprobarea alocarii sumei de 5000 lei pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare si a cercurilor de elevi "Prietenii pompierilor"

Vizualizeaza

12

HCL 41/29.05.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Gheraesti pe luna iul 2015

Vizualizare

1

HCL42/03.07.2015 privind revocarea HCL nr.36/29 mai2015 referitoare la aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a suprafetei de 32000mp teren extravilan situat in punctul numit Gargaun pentru domnul Bordianu Cristian

Vizualizeaza

2

HCL43/03.07.2015 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie a suprafetei de 32000 mp teren extravilan din domeniul privat al comunei, situat in punctul numit Gargaun, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL44/03.07.2015 privind completarea Listei cu obiectivele de investitie pentru anul 2015 si aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitie "Garaj utilaje - Primaria Comunei Gheraesti"

Vizualizeaza

4

HCL45/03.07.2015 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare

Vizualizeaza

5

HCL46/03.07.2015 privind aprobarea normelor locale de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei

Vizualizeaza

6

HCL47/03.07.2015 privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor in comuna Gheraesti

Vizualizeaza

7

HCL48/03.07.2015 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Gheraesti pe luna aug 2015

Vizualizare

1

HCL49/11.08.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL50/11.08.2015 privind completarea Listei cu obiectivele de investitie pentru anul 2015 si aprobarea sumei de 156 160 lei pentru realizarea investitiei "Sistem de supraveghere video amplasat in comuna Gheraesti"

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Gheraesti pe luna sept 2015

Vizualizare

1

HCL51/07.09.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL52/07.09.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL53/07.09.2015 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a suprafetei de 473 mp din domeniul privat al comunei, situat in intravilanul satului Gheraesti, str V Alecsandri, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL54/07.09.2015 privind preluarea si administrarea Scolii Primare Tetcani, comuna Gheraesti, de catre Consiliul Local al Comunei Gheraesti, incepand cu anul scolar 2015-2016

Vizualizeaza

5

HCL55/07.09.2015 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.2346/25.07.2002

Vizualizeaza

6

HCL56/07.09.2015 privind aprobarea retelei scolare si a denumirii unitatilor de inavatamant de pe raza teritoriala a comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL57/07.09.2015 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) pentru naveta personalului didactic si personalului didactic auxiliar, pentru perioada septembrie 2015 -decembrie 2015

Vizualizeaza

8

HCL58/07.09.2015 privind exprimarea acordului de principiu pentru concesionarea prin licitatie a unor suprafete de teren intravilan, situat in strada Vasile Alecsandri, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL59/07.09.2015 privind aprobarea finantarii programului "After School" in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL60/07.09.2015 privind majorarea salariilor in procent de 12% pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL61/07.09.2015 privind aprobarea infiintarii postului contractual de sofer in vederea deservirii microbuzului scolar la nivelul comunei Gheraesti

Vizualizeaza

12

HCL62/07.09.2015 privind stabilirea si aprobarea consumului mediu de carburanti / lubrifianti / ora de functionare pentru utilajele din dotarea Primariei Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

13

HCL63/07.09.2015 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza administrativ teritoriala a comunei Gheraesti, judetul Neamt care nu se supun inmatricularii

Vizualizeaza

14

HCL64/07.09.2015 privind stabilirea unor taxe pentru inregistrarea autovehiculelor si vehiculelor care nu se supun inmatricularii

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Gheraesti din luna

oct 2015

Vizualizare

1

HCL 65/06.10.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 66/06.10.2015 privind aprobarea inventarului partial al bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 67/06.10.2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 68/06.10.2015 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 69/06.10.2015 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL70/06.10.2015 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar pentru elevii Scolii Gimnaziale, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 71/06.10.2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 50 mp teren intravilan, apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 72/06.10.2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 40 mp teren intravilan, apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 73/06.10.2015 privind aprobarea Planului de ocuparea a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, pe anul 2015

Vizualizeaza

10

HCL 74/06.10.2015 privind aprobarea sumei de 500 lei pentru organizarea balciului din satul Tetcani, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Gheraesti din luna

noiembrie 2015

Vizualizare

1

HCL 76/06.11.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 77/06.11.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Gheraesti, pentru perioada 2014-2020

Vizualizeaza

3

HCL 78/06.11.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de alimentare cu apa in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

4

HCL 79/06.11.2015 privind implementarea proiectului “Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de alimentare cu apa in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

5

HCL 80/06.11.2015 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie “Modernizare drumuri de interes local in comuna Gheraesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

6

HCL 81/06.11.2015 privind respingerea proiectului de hotarare privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local in Comuna Gheraesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

7

HCL 82/06.11.2015 privind respingerea proiectului de hotarare privind diminuarea suprafetei de teren concesionat in baza contractului nr.2313/06.05.2005, ca urmarea a efectuarii masuratorilor cadastrale

Vizualizeaza

8

HCL 83/06.11.2015 privind exprimarea acordului de principiu pentru concesionarea prin licitatie a unor suprafete de teren intravilan, situat in strada Vasile Alecsandri, com Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 84/06.11.2015 privind modificarea HCL nr.4/28.01.2010 referitoare la “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”

Vizualizeaza

10

HCL 85/06.11.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

11

HCL 86/06.11.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD pentru persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana, din Comuna Gheraesti, Judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 87/12.11.2015 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

13

HCL 88/12.11.2015 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt.

HCL Gheraesti 

Vizualizare

1

HCL 89 -102 emise in luna decembrie 2015

Vizualizeaza

2

HCL 104-105 emise in luna decembrie 2015

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 3 guests online