November 29, 2020, 8:49 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2014

 

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI  DIN ANUL 2014

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna

ianuarie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 1/10.01.2014 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, din excedentul anului anterior

Vizualizeaza

2

HCL 2/10.01.2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi , la nivelul comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2014 privind aprobarea transformarii functiei publice de Referent III, grad profesional superior, studii M, in functie publica Inspector Clasa I, grad profesional superior, Asistent

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2014 privind aprobarea scoaterii din functiune si casare a unor bunuri aflate in gestiunea Primariei Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2014 privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2014

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2014 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat, in anul 2014

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2014 privind diminuarea suprafetei terenului concesionat, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Vasile Alecsandri, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna

martie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 10/21.03.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 11/21.03.2014 privind aprobarea contului de executie bugetara a comunei  Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2013

Vizualizeaza

3

HCL 12/21.03.2014 privind aprobarea Programului de masuri privind buna desfasurare, administrare si exploatare a pasunilor, in anul 2014

Vizualizeaza

4

HCL 13/21.03.2014 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) pentru naveta personalului didactic si personalului didactic auxiliar, pentru perioada ianuarie 2014 - iunie 2014

Vizualizeaza

5

HCL 14/21.03.2014 privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) elevilor care fac naveta,Tetcani - Gheraesti,  pentru perioada ianuarie 2014 - iunie 2014

Vizualizeaza

6

HCL 15/21.03.2014 privind acordarea sumei de 100000 lei pentru culte religioase, din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 16/21.03.2014 privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2014

Vizualizeaza

8

HCL 17/21.03.2014 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

9

HCL 18/21.03.2014 privind modificarea articolului 4 al HCL nr80/17.12.2013, de aprobare a raportului de evaluare pentru concesionarea directa a suprafetei de 402 mp teren din domeniul privat al comunei, situat in intravilanul satului Gheraesti, str Moldovei, com Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 19/21.03.2014 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a suprafetei de 907 mp din domeniul privat al comunei, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Vasile Alecsandri, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 20/21.03.2014 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru modificarea capitolului IV REDEVENTA pentru concesionare a suprafetei de 550 mp teren catre SC CLATEBO SRL, din domeniul privat al comunei situat in intravilanul satului Tetcani, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna

apr 2014

 

Vizualizare

1

HCL 21/24.04.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 22/24.04.2014 privind scutirea unor locuitori de la palata impozitelor si taxelor locale pe anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 23/24.04.2014 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Gheraesti nr.4 din 28.01.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului "Sistem de Managemnt Integrat al Deseurilor in judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 24/24.04.2014 privind modificarea si completarea HCL 76/17.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabilein anul 2014

Vizualizeaza

5

HCL 25/24.04.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru proiectul de investitii "Modernizare str Moldovei - sat Gheraesti, str Moldovei - sat Gheraestii Noi si str. Viorelelor - sat Tetcani, com Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 26/24.04.2014 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

7

HCL 27/24.04.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

8

HCL 28/24.04.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gheraesti, pe anul 2014

Vizualizeaza

9

HCL 29/24.04.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita catre EON Moldova Distributie SA a suprafetei de 1 mp apartinand domeniul public al comunei Gheraesti, teren ocupat de 1 stalp de beton tip SE4 si blocul de masura BMPT-d-40/A

Vizualizeaza

10

HCL 30/24.04.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

11

HCL 31/24.04.2014 privind modificarea articolului 1 al HCL 80/17.12.2013, de aprobarea a raportului de evaluare si a caietului de sarcini, pentru concesionarea directa a suprafetei de 402mp teren din domeniul privat al comunei, situat in intravilanul satului Gheraesti, str Moldovei, com Gheraesti, jud Neamt

Vizualizeaza

 

Nr.crt

 HCL Gheraesti pentru luna

 

iunie 2014

 Vizualizare

 

1

HCL 32/10.06.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 33/10.06.2014 privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural

Vizualizeaza

3

HCL 34/10.06.2014 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 35/10.06.2014 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 984 unitati de compostare individuala a deseurilor

Vizualizeaza

5

HCL 36/10.06.2014 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimenatare cu apa si canalizare si transmiterea in administrare operatorului SC Aqua Colector SRL Tamaseni

Vizualizeaza

6

HCL 37/10.06.2014 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

7

HCL 38/10.06.2014 privind aprobarea sumei de 9000 lei pentru sarbatorirea zilelor satelor comunei Gheraesti

Vizualizeaza

8

HCL 39/10.06.2014privind acordarea "Diplomei de onoare" si a unui sprijin financiar cuplurilor care sarbatoresc in anul 2014, 50 de ani de casatorie

Vizualizeaza

9

HCL 40/10.06.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr1 la Acordul de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 41/10.06.2014 privind aprobarea platii sumelor aferente cheltuielilor privind concursurile si activitatile educative scolare si extrascolare, din bugetul local pe anul 2014

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti luna

octombrie 2014

Vizualizare

1

HCL 62/29.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 63/29.10.2014 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a suprafetei de 33 mp teren intravilan, din domeniul privat al comunei, pentru domnul Croitoru Sorin

Vizualizeaza

3

HCL 64/29.10.2014 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea directa a suprafetei de 250mp teren intravilan, din domeniul privat al comunei, pentru domnul Martinas Liviu

Vizualizeaza

4

HCL 65/29.10.2014 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie a suprafetei de 100 mp teren din domeniul privat al comunei, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Vasile Alecsandri nr.99, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 66/29.10.2014 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie a suprafetei de 18 mp  din domeniul privat al comunei, situat str. Vasile Alecsandri nr.99, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 67/29.10.2014 privind respingerea proiectului de hotarare privind trecerea suprafetei de 61.000 mp teren situat in extravilan, din domeniul public al comunei Gheraesti in domeniul privat

Vizualizeaza

7

HCL 68/29.10.2014 privind respingerea proiectului de hotarare privind trecerea suprafetei de 29.000 mp teren situat in intravilan, din domeniul public al comunei Gheraesti in domeniul privat

Vizualizeaza

8

HCL 69/29.10.2014 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Gheraesti pentru luna

nov 2014

 

Vizualizare

1

HCL 70/19.11.2014 privind aprobarea modificarii Listei de inventar cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al Comunei Gheraesti, judetul Neamt atestat prin Hotararea guvernului nr.1356/2001 , anexa nr.32, cu modificarile si completarile ulterioare

Vizualizeaza

2

HCL 71/19.11.2014 privind aprobarea accesului public la investitia "Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna Gheraesti, judetul Neamt" finantata prin program FEADR, masura 125 a) fara perceperea de taxe

Vizualizeaza

3

HCL 72/19.11.2014 privind acordarea de daruri copiilor inscrisi in anul scolar 2014-2015, la toate scolile si gradinitele de pe raza comunei Gheraesti, cu ocazia sarbatorilor de iarna (Craciun si Anul Nou)

Vizualizeaza

4

HCL 73/19.11.2014 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

5

HCL 74/19.11.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

6

HCL 75/19.11.2014 privind aprobarea finantarii si continuarii investitiei "Tamplarie PVC - Corp B" Scoala Gimnaziala, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti luna

decembrie 2014

Vizualizare

1

HCL 76/12.12.2014 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 77/12.12.2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 78/12.12.2014 privind propunerea anularii unor creante fiscale aflate in sold la data de 31.12.2014

Vizualizeaza

4

HCL 79/12.12.2014 privind scaderea din evidentele contabile a sumelor provenite din amenzi

Vizualizeaza

5

HCL 80/12.12.2014 privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Vizualizeaza

6

HCL 81/12.12.2014 privind preluarea si functionarea Caminului Cultural si a Salii de festivitati , din satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt ca si compartimente de resort in aparatul de specialitate al autoritatii executive

Vizualizeaza

7

HCL 82/12.12.2014 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

8

HCL 83/12.12.2014 privind cuprinderea in reteaua scolara a localitatii Gheraesti, judetul Neamt, a Gradinitei cu Program Normal "Sfanta Familie"

Vizualizeaza

9

HCL 84/12.12.2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 5 guests online