October 25, 2020, 12:11 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Arhiva HCL Gheraesti

HCL CL GHERAESTI  in 2010

Nr.crt

Opis lunar HCL Gheraesti

Vizualizare

1

Opis cu HCL pentru luna ianuarie 2010

Vizualizeaza

2

Opis cu HCL pentru luna februarie 2010

Vizualizeaza

3

Opis cu HCL pentru luna martie 2010

Vizualizeaza

4

Opis cu HCL pentru luna aprilie 2010

Vizualizeaza

5

Opis cu HCL pentru luna mai 2010

Vizualizeaza

6

Opis cu HCL pentru luna iunie 2010

Vizualizeaza

7

Opis cu HCL pentru luna iulie 2010

Vizualizeaza

8

Opis cu HCL pentru luna august 2010

Vizualizeaza

9

Opis cu HCL pentru luna septembrie 2010

Vizualizeaza

10

Opis cu HCL pentru luna octombrie 2010

Vizualizeaza

11

Opis cu HCL pentru luna noiembrie 2010

Vizualizeaza

12

Opis cu HCL pentru luna decembrie 2010

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna ian 2010

Vizualizare

1

HCL privind încetarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

2

HCL privind validarea unui mandat de consilier

Vizualizeaza

3

HCL privind aprobarea unui parteneriat , în scopul realizării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

4

HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici aferenti investitiei , a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

5

HCL privind aprobarea regulamentului de functionare a „Biroului de Politie Comunitară Gherăesti”

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind scutirea de taxe si impozite

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna feb 2010

Vizualizare

1

HCL privind adoptarea bugetului local pe anul 2010

Vizualizeaza

2

HCL privind aprobarea obiectivelor de investiŃii ce sunt propusev a se realiza în anul 2010

 Vizualizeaza

3

HCL privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2010

 Vizualizeaza

4

HCL privind constituirea unei suprafete de teren curti-constructii la Ordinul Prefectului

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna martie2010

Vizualizare

    1

HCL privind constituirea unei suprafete de teren curti-constructii la Ordinul Prefectului

Vizualizeaza

2

HCL privind privind adoptarea bugetului local pe anul 2010

 Vizualizeaza

3

HCL privind aprobarea obiectivelor de investiţii ce sunt propuse a se realiza în anul 2010

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna aprilie2010

Vizualizare

   1

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului " Modernizare drumuri agricole de exploataţie  în comuna Gherăeşti, Judeţul Neamţ";

 

Vizualizeaza

2

Hotărâre instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna  Gherăesti, judetul Neamt”

 

Vizualizeaza

3

Hotărâre privind aprobarea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gherăeşti. Judeţul Neamţ;

 

Vizualizeaza

4

Hotărâre  privind  solicitarea scrisorii de garanţie din partea fondului de garantare;

 Vizualizeaza

5

Hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului animalelor pe anul 2010;

 

Vizualizeaza

6

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ nr. 8 /2010 privind bugetul local;

Vizualizeaza

7

Hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare;

Vizualizeaza

8

Hotărâre privind privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2010-2011

Vizualizeaza

9

Hotărâre privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010

      Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna mai 2010

Vizualizare

1

Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Vizualizeaza

2

Hotărâre privind  stabilirea tarifului pentru Serviciul de salubrizare a comunei Gherăeşti

 Vizualizeaza

3

Hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate privind „Modernizare drumuri comunale ( str. Cobzaru, str. Nucilor şi str. 1 Decembrie 1918 )

 

Vizualizeaza

4

Hotărâre  privind  aprobarea Proiectelor tehnice „Modernizare drumuri comunale”- str. Cobzaru şi str. Nucilor

 

Vizualizeaza

5

Hotărâre privind aprobarea  Studiilor de oportunitate , Caiet sarcini şi a Rapoartelor de evaluare pentru unele suprafeţe de teren ce urmează a fi concesionate

 

Vizualizeaza

6

Hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a  terenurilor  intravilan şi extravilan

Vizualizeaza

7

Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafata de 18 m2 (fosta magazie de îngrăşăminte );

Vizualizeaza

8

Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public de iluminat public

Vizualizeaza

9

Hotărâre privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010

 

Vizualizeaza

10

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 46 / 2009 privind taxele şi impozitele pe anul 2010

Vizualizeaza

11

Hotărâre privind repartizarea sumelor pe culte  ( biserici );

12

Hotărâre privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare şi nealimentare raţionalizate în caz de mobilizare şi război";

 

 Vizualizeaza

13

Hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturism

Vizualizeaza

14

Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna iunie 2010

Vizualizare

1

    In luna iunie 2010 nu au fost aprobate HCL

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna iulie 2010

Vizualizare

1

HCL privind scoaterea temporară din circuitul agricol a terenului ocupat de conducta de refulare –ape epurate

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna august 2010

Vizualizare

1

 

Hotărâre privind modificare bugetului local pe anul 2010

Vizualizeaza

 

2

Hotărâre privind  privind aprobarea functiilor publice, organigrama, statului de functii al aparatului  de specialitate al primarului si ale institutiilor publice si Serviciilor publice de interes local

 

Vizualizeaza

3

Hotărâre privind privind acordarea unui ajutor de înmormântare

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna sept. 2010

Vizualizare

    1

HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

 

2

HCL privind numirea unui reprezentant al Consiliului local Gherăeşti, membru în Consiliul de administraţie al Şcolii

 Vizualizeaza

 

3

HCL privind aprobarea decontării abonamentelor elevilor care fac naveta

Vizualizeaza

 4

HCL  privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 Vizualizeaza

 

 

 5

HCL pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheraesti   nr 4 / 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”

 

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna octombrie2010

Vizualizare

1

HCL privind "Modernizarea drumului care face legătura între  comuna Gherăeşti  şi comuna Cordun , Judeţul Neamţ"

 

Vizualizeaza

 

2

HCL privind aprobarea acordului pentru înscrierea comunei Gherăeşti, Judeţul Neamţ la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

 

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna nov 2010

Vizualizare

1

HCL privind acordarea unui ajutor de înmormântare

 Vizualizeaza

2

HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 Vizualizeaza

3

HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna

decembrie 2010

Vizualizare

 

1

Hotărâre privind aprobarea sumei pentru acordarea de daruri pentru copii cu ocazia Sărbătorilor de iarnă

 Vizualizeaza

 

2

Hotărâre privind acordarea „Diplomei de onoare” şi a unui premiu în bani familiilor care au aniversat 50 de ani de căsătorie  în anul 2010

 Vizualizeaza

 3

Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

 Vizualizeaza

 

4

Hotărâre  privind  aprobarea scutirii unor locuitori de la plata impozitelor şi taxelor  pe anul    2011

 Vizualizeaza

 5

Hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare

 Vizualizeaza

6

Hotărâre privind aprobarea reţelei de şcolarizare pentru anul 2011-2012

Vizualizeaza

 7

Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

Vizualizeaza

 

 8

Hotărâre privind criteriilor privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

 Vizualizeaza

 

 9

Hotărâre privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza comunei Gherăeşti, Judeţul Neamţ, respectiv drumul sătesc Biruinţa în categoria drumurilor comunale

 

 Vizualizeaza

 

10

Hotărâre privind aprobarea evaluării investiţiei " Modernizare drum comunal Pildeşti- Gherăeşti"

 Vizualizeaza

 

 11

Hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 1365 din 29.04.2008 privind concesiunea suprafeţei  de 630 mp teren intravilan din domeniul public

 

Vizualizeaza

HCL CL GHERAESTI  in anul 2011

Nr.crt

Opis lunar HCL Gheraesti

Vizualizare

1

Opis cu HCL pentru luna ianuarie 2011

Vizualizeaza

2

Opis cu HCL pentru luna februarie 2011

Vizualizeaza

3

Opis cu HCL pentru luna martie 2011

Vizualizeaza

4

Opis cu HCL pentru luna aprilie 2011

Vizualizeaza

5

Opis cu HCL pentru luna mai 2011

Vizualizeaza

6

Opis cu HCL pentru luna iunie 2011

Vizualizeaza

7

Opis cu HCL pentru luna iulie 2011

Vizualizeaza

8

Opis cu HCL pentru luna august 2011

Vizualizeaza

9

Opis cu HCL pentru luna septembrie 2011

Vizualizeaza

10

Opis cu HCL pentru luna octombrie 2011

Vizualizeaza

11

Opis cu HCL pentru luna noiembrie 2011

Vizualizeaza

12

Opis cu HCL pentru luna decembrie 2011

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna feb 2011

Vizualizare

1

HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Vizualizeaza

2

HCL privind adoptarea bugetului local pe anul 2011

Vizualizeaza

 

3

HCL privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anuL 2011

Vizualizeaza

 

4

HCL privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 60  / 2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2011

Vizualizeaza

 

5

HCL privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de colectare şi transport deşeuri menajere

Vizualizeaza

6

HCL privind acordarea sumelor pentru cultele religioase

Vizualizeaza

7

HCL privind aprobarea Raportului de reevaluare a terenurilor ce aparţin domeniului public al comunei Gherăeşti, Judeţul Neamţ

Vizualizeaza

8

HCL privind acordarea unui ajutor de înmormântare

 Vizualizeaza

9

HCL privind acordarea unui ajutor familiei Galaţanu Dumitru

Vizualizeaza

10

HCL privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna martie 2011

Vizualizare

1

HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Vizualizeaza

2

HCL privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 4.02.2011 privind adoptarea bugetului local pe anul 2011

Vizualizeaza

 

 

3

HCL privind concesionarea prin licitaţie  deschisă a gropii din faţa Dispensarului Uman în suprafaţă de 630 mp, situată în intravilanul satului Gherăeşti, comuna Gherăeşti, Judeţul Neamţ, pentru reabilitarea şi consolidarea acesteia în vederea construirii unor spaţii comerciale , respectiv  magazin  general , cafenea – patiserie pentru petrecerea timpului liber al tineretului, precum şi sedii aferente unor activităţi necesare populaţiei- avocatură, notariat, cadastru.

 

Vizualizeaza

 

4

HCL privind însuşirea Raportului de evaluare , Studiului de oportunitate şi Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie  deschisă a gropii din faţa Dispensarului Uman în suprafaţă de 630 mp , pentru reabilitarea şi consolidarea acesteia în vederea construirii unor spaţii comerciale , respectiv magazin general , cafenea – patiserie pentru petrecerea timpului liber al tineretului, precum şi sedii aferente unor activităţi necesare populaţiei- avocatură, notariat, cadastru.

 

 

Vizualizeaza

 

 

5

HCL hotărâre privind aprobarea închirierii directe a spaţiului în suprafaţă de 49, 43 mp din cadrul dispensarului medical pentru SC ALFA FARM SRL (farmacie).

 

Vizualizeaza

6

HCL privind aprobarea Programului de măsuri privind buna desfăşurare , administrare şi exploatare a păşunilor în anul 2011.

Vizualizeaza

7

HCL privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare în cadrul proiectului  "Sistem de Management Integrat al deşeurilor în Judeţul Neamţ."

Vizualizeaza

8

HCL privind scutirea de impozite şi taxe a unor locuitori pe anul 2011.

 Vizualizeaza

9

HCL privind acordarea unui ajutor de înmormântare   familiei Mihăluţ Leontina ca urmare a decesului fiului Mihăluţ Paul.

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna mai 2011

Vizualizare

1

HCL privind aprobarea contului annual de executie bugetara a comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2010

Vizualizeaza

2

HCL privind aprobarea obiectivelor de investitii si a documentatiilor tehnice pentru Scoala cu clasele I-VIII Gheraesti

Vizualizeaza

 

 

3

HCL privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport, pentru naveta personalului didactic in anul 2011, in suma de 30000 lei

 

Vizualizeaza

 

4

HCL pentru instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna Gheraesti, judetul Neamt”.

 

Vizualizeaza

 

 

5

HCL privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a  proiectului “Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna Gheraesti, judetul Neamt”.

 

Vizualizeaza

6

HCL privind aprobarea modificarilor si completarilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheraesti, judetul Neamt, atestat prin HG nr.1356/2001

Vizualizeaza

7

HCL privind aprobarea Studiului de prefezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere” in comuna Gheraesti, jud Neamt

 

Vizualizeaza

8

HCL privind aprobarea taierii a unui numar numar de 45 copaci de pe str Vasile Alecsandri, Aleea Teilor si Cobzaru

 

Vizualizeaza

9

HCL privind aprobarea sumei de 9900 lei pentru sarbatorirea zilelor satelor comunei Gheraesti.

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna august 2011

Vizualizare

1

HCL  privind revocarea HCL 34/29.07.2011, referitoare la aprobarea raportului de evaluaresi a studiului de oportunitate pentru concesionarea suprafetei de 643.37 mp teren din domeniul public al comunei

Vizualizeaza

2

HCL privind revocarea HCL 35/29.07.2011, referitoare la aprobarea raportului de evaluaresi a studiului de oportunitate pentru concesionarea suprafetei de 100 mp teren din domeniul public al comunei

Vizualizeaza

 

3

HCL privind trecerea suprafetei de 643.37 mp teren din domeniul public al comunei, in domeniul privat

 

Vizualizeaza

 

4

HCL privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a raportului de evaluare pentru concesionarea directa a suprafetei de 643.37 mp teren din domeniul privat al comunei, pentru SC GROMANDPREPAV SRL

 

Vizualizeaza

 

5

HCL privind trecerea suprafetei de 100 mp teren din domeniul public al comunei, in domeniul privat

 

Vizualizeaza

6

HCL privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a raportului de evaluare pentru concesionarea suprafetei de 100 mp teren din domeniul public al comunei , pentru doamna Cocut Daniela

Vizualizeaza

7

HCL privind aprobarea Raportului de reevaluare a terenurilor ce aparţin domeniului public al comunei Gherăeşti, Judeţul Neamţ

Vizualizeaza

8

HCL privind aprobarea regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul si natura riscurilor din comuna Gheraesti, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna sept2011

Vizualizare

1

HCL  privind insusirea propunerilor de casare a unor bunuri aflate in inventarul Scolii cu clasele I-VIII Gheraesti

Vizualizeaza

2

HCL privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) pentru naveta personalului didactic in anul 2011

Vizualizeaza

 

3

HCL privind aprobarea platii sumelor aferente abonamentelor lunare (cheltuieli de transport) elevilor care fac naveta Tetcani -Gheraesti

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna oct2011

Vizualizare

1

HCL  privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraesti pe anul 2011

Vizualizeaza

2

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna nov2011

Vizualizare

1

HCL  privind aprobarea modificarilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului publica al comunei Gheraesti, atestat prin HG nr.1356/2001

Vizualizeaza

2

HCL privind aprobarea construirii unei troite, prin sponsorizare, in centrul civic al satului Gheraesti

Vizualizeaza

3

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gheraesti, pe anul 2011

Vizualizeaza

4

HCL privind acordarea „Diplomei de onoare” si aunui premiu in bani cuplurilor care au implinit 50 de ani de la casatorie si 65 de ani de la casatorie

Vizualizeaza

5

HCL privind acordarea de daruri copiilor inscrisi in anul scolar 2011-2012, la toate scolile si gradinitele de pe raza comunei Gheraesti cu ocazia sarbatorilor de iarna

Vizualizeaza

6

HCL privind aprobarea sumei de 2500 lei, pentru ajutorul de incalzire la gradinita „Sfanta Familie”, din Gheraesti

Vizualizeaza

7

HCL privind stabilirea veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuricategoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

Vizualizeaza

8

HCL privind aprobarea amplasarii firidei pentru alimentarea cu energie electrica a punctului de lucru al SC FANNA VENETO SRL

Vizualizeaza

9

HCL privind aprobarea inchirierii spatiului in suprafata de 22.2 mp, situat in blocul de locuinte din Centrul civic al satului Gheraesti

Vizualizeaza

10

HCL privind acordarea unui ajutor de inmormintare

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pentru luna dec 2011

Vizualizare

1

HCL 65/20.12.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Vizualizeaza

2

HCL 66/20.12.2011 privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor si taxelor locale

Vizualizeaza

3

HCL 67/20.12.2011 privind aprobarea scoaterii din evidentele fiscalea unor debite rezultate din amenzi contraventionale

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 68/29.12.2011 privind aprobarea rrectificarii bugetului local al comunei Gheraesti pe anul 2011

 

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 10 guests online