October 19, 2017, 7:38 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

DIN ANUL 2017

  

 

 

 HCL GHERAESTI LUNA SEPTEMBRIE 2017

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Septembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 98/13.09.2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare sau de razboi, la nivelul Comunei Gheraesti, judetul Neamt, valabil in perioada 2017 - 2020

Vizualizeaza

2

HCL 99/13.09.2017 privind transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

3

HCL100/13.09.2017 pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 86/24.08 2017 privind valoarea proiectului si solicitarea unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor Intreprinderilor Mici si Mijlocii SA IFN, pentru proiectul obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de alimentare cu apa in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL101/29.09.2017  privind cuprinderea in reteaua scolara a Comunei Gheraesti, judetul Neamt a unitatilor de invatamant existente pe raza comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL102/29.09.2017  privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Vizualizeaza

6

HCL103/29.09.2017 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniului privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL104/29.09.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie ,,Construire imprejmuire si alei pietonale pentru cladire Centrul de Cultura si Creatie, din satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL105/29.09.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Construire imprejmuire si amenajare alei pietonale pentru Gradinita cu Program Normal, din satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL106/29.09.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Reparatii si modernizare imprejmuire, pentru Cladire Post Politie din satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL107/29.09.2017  privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie "Extindere retea electrica de distributie publica, in localitatea Gheraesti, judetul Neamt" si a valorii totale

Vizualizeaza

11

HCL108/29.09.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Construire sediu Primarie, in comuna Gheraesti, judetul Neamt" conform devizului general actualizat

Vizualizeaza

12

HCL109/29.09.2017  privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor imobile proprietate publica a Comunei Gheraesti, situate in Scoala Primara, sat Tetcani, str.Alexandru Ioan Cuza, nr. 16,comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

13

HCL110/29.09.2017  privind modificarea partilor contractante, prin schimbarea titularului, la contractele de concesiune nr. 1328/01.10.2014 si nr. 1606/28.03.2003

Vizualizeaza

14

HCL 111/29.09.2017  privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea directa a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti, in suprafata de 186 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Vasile Alecsandri, nr. 32, judetul Neamt

Vizualizeaza

15

HCL 112/29.09.2017  privind constituirea CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV pentru protectia si promovarea drepturilor copilului

Vizualizeaza

16

HCL 113/29.09.2017  privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor in comuna GHERAESTI

Vizualizeaza

17

HCL114/29.09.2017  privind reglementarea modului de executare a lucrarilor cu foc deschis pe teritoriul comunei GHERAESTI

Vizualizeaza

18

HCL115/29.09.2017  privind aprobarea normelor locale de aparare impotriva incendiilor pe teritoriul comunei

Vizualizeaza

 

 

HCL GHERAESTI LUNA AUGUST 2017

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

august 2017

Vizualizare

1

HCL 83/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 84/28.07.2017 privind aprobarea modificarii HCL 85/05.10.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Gheraesti, pe perioada mandatului 2016-2020

Vizualizeaza

3

HCL 85/24.08.2017  privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 86/24.08.2017  privind valoarea proiectului si solicitarea unei scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor intreprinderilor Mici si Mijlocii SA IFN, pentru proiectul obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de alimentare cu apa in satul Gheraesti,comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 87/31.08.2017  privind incetarea mandatului de consilier local doamnei BARGAOANU LAURA - DANIELA

Vizualizeaza

6

HCL 88/31.08.2017  privind completarea comisiei de validare

Vizualizeaza

7

HCL 89/31.08.2017  privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

8

HCL 90/31.08.2017  privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

9

HCL 91/31.08.2017  privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Construire hala utilaje in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 92/31.08.2017  privind modificarea tarifului activitatii de colectare separata si transport separat a deseurilor menajere si similare de pe raza comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 93/31.08.2017  privind aprobarea retelei scolare si a denumirii unitatii de invatamant de pe raza teritoriala a comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 94/31.08.2017  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Gheraesti,in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Gheraesti

Vizualizeaza

13

HCL 95/31.08.2017  privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adilional nr.2l

Vizualizeaza

14

HCL 96/31.08.2017  pentru indreptarea erorii materiale inscrisa in articolul 1 din HCL nr.86 din 05 octombrie 2016 privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinand domeniului public al Comunei Gheraesti, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie

Vizualizeaza

15

HCL 97/31.08.2017  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza